korczak

About Arie de Bruin

This author has not yet filled in any details.
So far Arie de Bruin has created 26 blog entries.

Kijken…. lezen…

1. Kinderrechten

Je kunt heel veel informatie over Kinderrechten vinden op:

Er is op deze websites ook allerlei lesmateriaal te vinden, zowel voor basis- als voortgezet onderwijs.

2. Forest Kindergarten

Janusz Korczak: grondlegger van de rechten van het kind. Hoe komen kinderen tot hun recht? Bekijk dit prachtige filmpje over een (kleuter)school in Denemarken. Het wordt hoog tijd om ook in Nederland een Forest Kindergarten te starten!

http://www.humo.be/filmpjes/361805/deens-kleuteronderwijs-in-het-bos-docu

3. Kajtus Tovenaar

Kinderboek van Janusz Korczak, nu vertaald in het Nederlands en bewerkt door Karel Eykman. Een prachtig spannend boek over een jongen die heel graag tovenaar wil worden. Dan zou hij heel mooie dingen kunnen doen, of misschien alles in de war kunnen sturen. Je kunt het in iedere boekhandel bestellen, maar ook via info@korczak.nl en het kost € 14,95

Misschien een mooi cadeau voor Sinterklaas of Kerst…. of vraag het voor je verjaardag!97-large_default

 

4. Werkstuk over Korczak

Renée van Eeken, leerling van de PLUS-klas van een basisschool in Amersfoort schreef een prachtig werkstuk over Janusz Korczak naar aanleiding van de opdracht “Wie bewonder je?” Hartelijk dank Renée dat we jouw werkstuk mogen lezen. Het is heel mooi!

Je kunt het hier inzien en downloaden: Janusz Korczak werkstuk pdf

 

 

Laatste nieuws

Het nieuwste bulletin is uit: hier te downloaden….

 

Forest Kindergarten

Bekijk dit prachtige filmpje over een kleuterschool in Denemarken. Het wordt hoog tijd om ook een Forest Kindergarten in Nederland te starten!

http://www.humo.be/filmpjes/361805/deens-kleuteronderwijs-in-het-bos-docu

The last Korczak Boy

Bekijk de indrukwekkende documentaire van Itzchak Belfer, een Israelische kunstenaar die ooit pupil was van Janusz Korczak (zie  op deze website: Janusz Korczak – biografie) of kijk op You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=jq_WUJ5oWjo

 

 

 Je bent er geweest

9200000050999576

Met de opbrengsten van dit boek wordt het YMCA project “Post- trauma Rehabilitation of the Palestinian Ex-detainee Children in the West Bank” in Beit Sahour (Palestina) ondersteund. http://www.ej-ymca.org/rehab/en/our-work/ongoing-projects. Het project helpt ex-gedetineerde kinderen (tot de leeftijd van achttien jaar oud), hun families en hun gemeenschappen in de verschillende steden van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem en is gericht op verbetering van hun psychosociale welzijn en het wil hen opnieuw in de samenleving integreren. Het boekje is te koop via de Korczakstichting: info@korczak.nl

 

 

Uitspraken van Janusz Korczak

Rechten van het kind…

Betty Jean Lifton geeft in haar boek “King of Children (Life and death of Janusz Korczak) een mooi overzicht van de rechten van kinderen die Korczak heeft beschreven. Hier kun je een samenvatting downloaden: Rechten van het kind (Lifton)

 

Uitspraken van Korczak

 Wij moeten onderrichten, sturen, wegwijs maken….zonder de deelname van deskundigen zijn we tegen dit alles niet opgewassen – terwijl het kind zèlf de expert is.

Testen bepalen of iemand begaafd is of hij iets kan. Maar wat blijft is het tragische: wat wìl hij eigenlijk?

Elk kind heeft recht op respect voor zijn fouten

Opvoeders zijn volwassenen en dezen zijn niet in staat te begrijpen wat er zich in de ziel van het kind afspeelt.

Bij overtredingen en misstappen is geduldig, welwillend begrip voldoende. Daders hebben liefde nodig.

Het is erg vervelend om klein te zijn. Respect en bewondering oogst alleen wat groot is en meer plaats inneemt.

Uit angst voor de dood van het kind ontnemen we hem vaak het leven

Het kind heeft het recht te willen, te manen, te eisen … het heeft het recht  te groeien, te rijpen en eenmaal gerijpt, vruchten af te werpen.

Een bedelaar kan altijd nog vrij beschikken over zijn aalmoezen, maar een kind heeft helemaal geen eigendommen. Misschien is het daarom zo gesteld op de waardeloze spulletjes, waar wij verbaasd en meewarig om glimlachen.

Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar mensen van vandaag!

Vergeet het kind niet als je het onderwijs wilt verbeteren.

(Vrij naar Janusz Korczak: “Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren”

Voor volwassenen is het gemakkelijker als een kind veel slaapt.

(Janusz Korczak)

Column

De nieuwste column van Arie de Bruin (febr. 2020)

Column: Het verlangen naar perfectie

“We moeten het bedrieglijke verlangen naar perfecte kinderen afzweren! Wij dromen van de volmaakte mens. Maar een kind heeft het recht te zijn zoals het is!”

Janusz Korczak

Is er een rangorde te maken in de kwaliteit van mensen? Is de ene mens beter gelukt dan de andere? In een tijd van de maakbare samenleving heeft het er alle schijn van dat we die rangorde impliciet dan wel expliciet hanteren. Als je maanden voor de geboorte ontdekt dat er ‘iets’ niet in orde of naar wens is, geeft de medische techniek talloze mogelijkheden om ervoor te zorgen dat dit ‘niet gelukte’ kind niet ter wereld zal komen. En aan het eind van het leven discussiëren we ook volop over perfectie en imperfectie. Natuurlijk begrijp ik alle dilemma’s van aanstaande ouders die de mogelijkheid aangrijpen om een levenslange lijdensweg te willen voorkomen. En ik begrijp ook alle dilemma’s die zich voordoen als je geconfronteerd wordt met de aftakeling van een mens die je ooit als krachtig persoon heb gekend. Maar is die nu minder perfect? Ik heb er geen oplossing voor….

Als arts kende Korczak die dilemma’s ook. Hij had soms te maken met kinderen met vele beperkingen en ook met ernstig zieke kinderen. Ooit schreef hij: “Euthanasie, het mag niet, maar we moeten het er wel over hebben.” En hij schreef: “We moeten het bedrieglijke verlangen naar perfecte kinderen afzweren! Wij dromen van de volmaakte mens. Maar een kind heeft het recht te zijn zoals het is!”

Nog niet zo lang geleden waaide er een verderfelijke geest door Europa die een rangorde heel expliciet maakte: je had “über” en “unter” en daartussen nog talloze varianten. Er waren zelfs beschrijvingen van de verschillende soorten en er werden diverse medische experimenten uitgevoerd om de theorieën te staven. Korczak en zijn kinderen stonden in die rangorde ver onderaan en wij weten wat dat betekende. Verbijsterd vragen wij ons steeds weer af, hoe het ooit zover kon komen. Zou het weer kunnen gebeuren? Gelukkig hebben we die geest achter ons gelaten, maar hij ligt dichtbij op de loer….

Ook op school zijn we voortdurend bezig om een rangorde te bepalen van de kinderen in de klas. Als je als kind een beetje onderaan de ladder bungelt, besef je dat al heel snel. Vraag aan kinderen in je klas waar zij denken dat zij zich bevinden in die rangorde; zelfs in groep 1 of 2 weten de meesten dit precies aan te geven. En wie is de beste van de klas, de meest perfecte? Ook dat weten zij haarscherp te benoemen.

In theorie willen we er natuurlijk niet aan om het ene kind beter gelukt te vinden dan het andere, maar in de praktijk doen we dat wel, en elk kind voelt dat…. en gaat dat zelf ook toepassen! Zo geven we dit verderfelijke denken door.

Vanzelfsprekend zullen we onderscheid maken: de ene mens is de andere niet. Maar die rangorde van “slecht, onvoldoende, voldoende, goed, beter, best”, zullen we die nu maar eens afschaffen?! Misschien lukt het ons dan een klein beetje om elk kind het recht te geven om te zijn wie hij is.

Arie de Bruin

 

 

 http://korczak.nl/stichting/columns/

 

Korczak Tentoonstelling

Geheel vernieuwde tentoonstelling over leven en werk van Korczak

Sinds november 2018 hebben we een geheel vernieuwde tentoonstelling over het leven en werk van Janusz Korczak en zijn betekenis voor de huidige pedagogische wereld. De tentoonstelling bestaat uit 9 banners, die eenvoudig vervoerd en opgezet kunnen worden.

Informatie over het huren van de tentoonstelling via het secretariaat van de Janusz Korczak Stichting: info@korczak.nl  of  078 – 6144371

22_0727

Workshops

Workshops tijdens studiedagen, conferenties, inspiratie-avonden, lessen en colleges

Naast een inleiding over het gedachtegoed van Korczak, zijn pedagogische ideeën en zijn leven en werk, wordt zo mogelijk altijd aangesloten bij het thema van de dag en bij de beginsituatie van de deelnemers. Voor leerlingen, studenten, leerkrachten, ouders, opvoeders worden verschillen activiteiten en werkvormen aangeboden: discussie, poëzie, muziek, dramatische werkvormen

Enkele referenties:

“Ik was diep onder de indruk van de workshop over Janusz Korczak. Het heeft me echt aan het denken gezet en als ik nu voor de klas sta, vraag ik me wel eens af: Hoe zou Korczak hier op hebben gereageerd?” (leerkracht op STIBCO-conferentie te Bodegraven)

” De workshop over Janusz Korczak heeft mij een mooie spiegel voorgehouden. Ik heb hier veel aan gehad voor mijn dagelijkse praktijk” (studiedag Kind en Onderwijs Rotterdam)

 “Ik kan meestal zijn zoals ik ben, maar soms niet dan zeggen ze van tevoren dat ik niet zo druk mag zijn, maar zo ben ik en ik wil zijn zoals ik ben”. (uitspraak van Frederike, leerling in groep 6a van de Nassauschool in Groningen, n.a.v. een les over Kinderrechten en Janusz Korczak: “Elk kind heeft het recht te zijn wie hij is”)

“Ik vind deze rechten perfect. Geen enkel mens zou in deze tijd op deze rechten komen. Iedereen gaat van de erge dingen uit, zoals recht op bescherming tegen oorlog, terwijl deze rechten meer voorkomen.” (uitspraak van een leerling uit havo-2 tijdens een workshop over Korczak en de Kinderrechten)

 

Aanvragen via info@korczak.nl

Wie was Janusz Korczak?

Onder-de-kastanjeboom2                   images

Janusz Korczak was een bijzondere man. Hij heeft veel voor kinderen gedaan. Vooral voor kinderen die geen ouders hadden en voor kinderen die het op een of andere manier moeilijk hadden. Hij werd ruim 130 jaar geleden geboren, in 1878 te Warschau in Polen. Hij heette eigenlijk Henryk Goldszmit; pas veel later heeft hij als schrijver de naam Janusz Korczak aangenomen. Hij werd geboren in een nogal rijk en deftig gezin en opgevoed als een heel net jongetje. Zijn ouders hadden liever niet dat hij met arme straatkinderen speelde. Toen Henryk een jaar of twaalf was, raakte zijn vader steeds meer overspannen en in de war, zo erg dat hij naar een ziekenhuis voor geestelijk gestoorde mensen moest. Daar is hij een jaar later gestorven. In het gezin betekende dat veel verdriet en armoede, want verzekeringen en uitkeringen waren er in die tijd nog niet. Daarom moest Henryk op de middelbare school en later als student allerlei karweitjes opknappen om de kost te verdienen voor zijn moeder en zusje. Toch bleef hij voor dokter studeren.

Als jonge dokter werkte hij in een ziekenhuis in Warschau. Soms kwam hij bij rijke mensen en soms bij arme mensen, die geen geld hadden voor medicijnen. Die hielp hij gratis. Zijn leven lang heeft hij geprobeerd iets voor armen te doen. Hij bleef geen huisarts, maar ging verder studeren als kinderarts. Hij studeerde toen in Berlijn en Parijs bij beroemde professoren. Naast zijn werk als arts deed hij ook vele andere dingen voor kinderen die het moeilijk hadden. Zo werkte hij hard mee aan vakantiekampen voor de allerarmste kinderen van Warschau.

Weeshuis

In die tijd waren er ook veel wezen, want door armoede en gebrek stierven heel wat mensen al jong. Maar weeshuizen waren er veel te weinig en ze waren bovendien helemaal niet fijn om in te leven. Samen met andere mensen heeft dokter Janusz Korczak toen geld ingezameld en een mooi, modern weeshuis gesticht. Hij werd directeur en ging er ook wonen, op een kamer tussen de slaapzalen van de kinderen. Het huis heette Dom Sierot (huis van de wezen).

Dit weeshuis werd in Polen heel beroemd, daarom noemen ze nu nog steeds kinderhuizen en scholen naar Korczak. Een van de meest opvallende dingen was dat kinderen er zich thuis voelden. Het was er gezellig en niet streng. Toch was Janusz Korczak zelf nooit met alles tevreden. Hij bleef altijd verbeteringen zoeken.

Bijzonder was dat elk kind in het weeshuis een eigen taak had. Bijvoorbeeld een stukje van het huis schoonmaken of voor de bloemen zorgen. In Polen en Israël leven nu nog mensen die als kind in dat weeshuis gewoond hebben. Zij herinneren zich nog steeds de fijne sfeer en de aardige oude dokter. Janusz Korczak zelf liep er gewoon tussen de kinderen rond in oude kleren. Hij hield ervan mee te doen met huishoudelijk werk. Het gebeurde nogal eens dat bezoekers hem voor de conciërge of zo aanzagen. Hij gedroeg zich dus helemaal niet als een deftige directeur achter zijn bureau.

Twee dingen kon hij erg goed. Altijd weer nieuwe spelletjes bedenken en prachtige, zelf bedachte verhalen vertellen. Die vertelde hij vaak ’s avonds, op de slaapzaal. Van de kinderen moest hij er soms iets aan veranderen. Zo ontstonden zijn kinderboeken. Verschillende daarvan, zoals Koning Matthijsje de Eerste, zijn in het Nederlands vertaald.

Kinderkranten 

Er was nog iets waar de dokter gek op was: op kinderkranten. In het weeshuis werd elke zaterdag een muurkrant voorgelezen en opgehangen. Alle kinderen schreven daar wel eens een stukje in. Janusz Korczak zelf ook; bijvoorbeeld over zoekgeraakte schoenen. Later heeft Janusz Korczak ook een kinderkrant opgericht, die elke week in heel Polen door duizenden kinderen werd gelezen. Hij was de enige volwassene die eraan meewerkte. Verder werd de krant alleen door kinderen volgeschreven. Ook de redacteuren, de bazen van de krant, waren kinderen. Er werd over allerlei zaken geschreven. Bijvoorbeeld over het plagen van meisjes door jongens en omge-keerd. En over armoede. En over onderwijzers, die te streng waren in hun ogen.

Maly Przeglad 28.06.1929

De Kleine Revue, de krant die door kinderen werd gemaakt en door duizenden kinderen en   volwassenen werd gelezen.

De kinderen die iets schreven dat in deze krant geplaatst werd, kregen hier, net als volwassenen, geld voor. Ook de kinderen die in de redactie zaten, kregen betaald. Doordat hij in het weeshuis tussen de kinderen woonde en werkte, ging Korczak de kinderen steeds beter begrijpen. Hij heeft ook boeken geschreven over kinderen en hoe je met ze om kunt gaan.

Kinderen hebben recht op respect 

Korczak vond dat veel grote mensen kinderen maar slecht begrijpen. Ze snappen niet waar kinderen echt verdrietig of blij om zijn. De grote mensen willen kinderen steeds maar braaf en ijverig maken, maar ze vergeten vaak dat kinderen soms iets dwars zit en dat zij het moeilijk hebben omdat ze zoveel moeten leren en allerlei dingen niet mogen. Janusz Korczak was ervan overtuigd dat kinderen een heleboel kun-nen. Niet alleen hardlopen, rekenen en schrijven, voetballen, vechten en met poppen spelen. Maar ook: lief zijn voor andere kinderen, of voor grote mensen die verdriet hebben. En hij vond ook dat kinderen soms heel goed ernstige dingen begrijpen. Grote mensen zouden meer respect voor kinderen moeten tonen.

Een kinderrechtbank 

In het weeshuis liet Janusz Korczak een heleboel aan de kinderen zelf over. Zo kreeg elke nieuweling een ouder kind dat hem wegwijs maakte en ook een beetje beschermde. De kinderen hadden er ook een soort rechtbank die kleine straffen kon opleggen voor verkeerde dingen. Korczak zelf werd ook wel eens voor die rechtbank geroepen en veroordeeld!

Polen en het weeshuis 

Toen Janusz Korczak oud was, werd het voor hem steeds moeilijker. Polen was pas kort geleden vrij geworden van Rusland en Oostenrijk en Duitsland. Het was een erg arm land met veel ruzie tussen verschillende groepen. Het ergste was de haat tegen de Joden, die steeds groter werd. Dat was voor Janusz Korczak, zelf een Jood, heel droevig, want hij hield veel van Polen. Zowel van het land zelf als van zijn inwoners. Zo was hij iedere week ook te vinden in een ander weeshuis in Warschau, Nash Dom (ons huis). De directrice van dit weeshuis had veel van de ideeën van Janusz Korczak overgenomen.

Hij vond het ook verschrikkelijk voor de kinderen van zijn Joodse weeshuis dat ze in zo’n anti-joods land moesten leven. Soms werden ze op straat gepest.

De Tweede Wereldoorlog 

Toen de Duitsers in 1939 Polen binnenvielen en bezetten, ging het helemaal niet meer. In de eerste jaren van de oorlog hebben Janusz Korczak en zijn belangrijkste medewerkster, Stefa Wilczynska, hard moeten werken om te zorgen dat de kinderen nog eten en kleren hadden. Later werden ze met heel veel Joden opgesloten in het ghetto. Geen enkele Joodse inwoner van Warschau mocht meer samen met andere Polen in dezelfde straat wonen. Waarom eigenlijk niet? Iedereen heeft toch dezelfde rechten? Toch verloren in deze periode de Joden, en dus ook de Joodse kinderen veel, zo niet alle rechten. Uiteindelijk is het heel droevig met hen afgelopen.

De Duitsers hebben de kinderen met Janusz Korczak en andere medewerkers weggevoerd naar Treblinka, een concentratiekamp. Daar zijn ze vermoord. Janusz Korczak is vrijwillig bij de kinderen gebleven en met hen meegegaan. Want als hij gewild had, had hij met behulp van belangrijke vrienden stiekem kunnen ontsnappen. Maar ook toen wilde hij zijn eigen kinderen niet in de steek laten.

0924f5f516d0710b3322c1d5894dfd4e

Waarom praten we nu nog over hem?

Als we aan Janusz Korczak terugdenken, is niet alles droevig. Er zijn immers nog steeds mensen die een fijne herinnering hebben aan dokter Korczak en zijn weeshuis.

Kinderen die voor de Tweede Wereldoorlog opgroeiden in zijn weeshuis, zijn soms net op tijd uit Polen weggevlucht. Verschillende van hen leven nu nog, bijvoorbeeld in Amerika, Canada, Frankrijk en Israël. Zij hebben voor altijd meegekregen in hun hart dat een rechtvaardige leefwereld voor kinderen mogelijk is.

En Janusz Korczak is ook nog steeds een belangrijk voorbeeld voor opvoeders; hij  leerde ons hoe je kinderen beter kunt begrijpen en hoe je ze kunt helpen en blij maken, zelfs als ze verdriet hebben. Het belangrijkste van Janusz Korczak is misschien wel zijn ontdekking dat kinderen heel veel voor elkaar kunnen doen. En dat zij al op jonge leeftijd mogen ontdekken dat ieder kind rechten heeft.

       images-2    Unknown

       Twee standbeelden van Korczak en de kinderen.

(UIT: Nelianne de Boo, Alle tranen zijn zout, Utrecht APS 1995)

Nash Dom kampen

Nash-Dom SAM7493-e1409741012563

Nash Dom is een kamp voor kinderen van 5 t/m 13 jaar, dat sinds 2009 in Nederland wordt georganiseerd. Sinds 2015 is er ook een groep van 13+! Het kamp wordt verzorgd door vrijwilligers die, (al dan niet professioneel) vaker met kinderen te maken hebben. Nash Dom is één van de activiteiten die georganiseerd worden vanuit de Janusz Korczak Stichting.

Kosten

We proberen de prijs zo laag mogelijk te houden. Meegaan op kamp kost de laatste jaren ongeveer 175,- euro per kind. Dit is inclusief overnachtingen, eten en drinken, eventuele uitjes en begeleiding, maar exclusief het vervoer naar de kamplocatie en terug.

We vinden dat alle kinderen die mee willen, mee moeten kunnen. De kosten mogen hierin geen belemmering zijn. Wanneer dit zo is kun je (of kunnen jouw ouders/verzorgers) contact opnemen met ons, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Elk jaar vragen we de ouders om, als zij hiertoe in staat zijn, een extra bedrag over te maken. Hiermee kunnen we dan ook een deel van de kosten dekken voor kinderen van wie de ouders dit zelf niet kunnen. We hebben ook jaarlijks een aantal sponsors die ons extra geld geven om het kamp voor ieder kind mogelijk te maken.

Inschrijven
Opgeven kan via het inschrijfformulier. (zie http://www.nashdom.nl). Een aantal weken voor het kamp wordt er een brief gestuurd met aanvullende informatie en een factuur. In de week voor het kamp neemt de begeleiding die uw kind (of jou) in de groep heeft, contact met u op om kennis te maken en te vragen naar eventuele bijzonderheden.

Contact  via  www.nashdom.nl

Geschiedenis

Vele jaren heeft de Janusz Korczak Stichting samen met haar zusterorganisatie in Rusland Nash Dom kampen voor Russische en Nederlandse kinderen georganiseerd. Vanaf 2009 worden deze kampen ook in Nederland gehouden. Verschillende Korczakorganisaties in de wereld organiseren jaarlijks kampen voor kinderen onder de naam Nash Dom. De ideeën van Janusz Korczak worden daar in praktijk gebracht.

Sponsoring

Om het Nash Dom kamp ook mogelijk te maken voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers niet in staat zijn om de kosten geheel of gedeeltelijk te betalen, worden we door verschillende organisaties gesponsord. Wij stellen hun steun zeer op prijs:

Overzicht  Sponsoren van het Nash Dom kamp 2015

– Maria Strootfonds (Van de Zusters der Voorzienigheid te Heemsted) http://www.devoorzienigheid.nl

– Stichting Boschuysen: http://www.boschuysen.nl

– Stichting Zonnige Jeugd: http://www.zonnigejeugd.nl

– Fundatie Luden van Stoutenburg: http://www.fundatiesobbe.nl

– Johanna Donk de Grote  Stichting: http://www.djdgs.nl

– Stichting Hulp na Onderzoek: http://www.hulpnaonderzoek.nl

– Weeshuis van de Doopsgezinden: http://www.weeshuisdoopsgezinden.nl

– Firma Hogenbos

– Westfriese Ecclesia: http://www.westfrieseekklesia.nl

– Kath.Stichting Blinden en Slechtzienden: http://www.ksbs.nl

Wilt U de Nash Dom kampen ook steunen, laat het ons weten via  info@korczak.nl

Laatste nieuws

Korczakprijs

 Korczakprijs

De Janusz Korczakstichting kent eenmaal per twee jaar de Korczakprijs toe aan een organisatie die op bijzondere wijze actief vorm geeft aan een pedagogische praktijk waarin kinderen, geheel in de geest van het gedachtegoed van Korczak, tot hun recht komen.

De prijs bestaat uit een borstbeeld van Janusz Korczak. Dit beeld mag de organisatie een prominente plaats geven binnen haar gebouw(en).

Uitgangspunten voor het toekennen van de tweejaarlijkse  Korczakprijs

Het gaat om een organisatie, persoon of project

    • die zelf direct met kinderen en/of jongeren werkt;
    • die dat in het algemeen doet in de geest van Korczak, al is het expliciet uitgaan van diens  ideeën niet noodzakelijk;
    • die dat doet op een manier die met name gekenmerkt wordt door respect voor de rechten, de eigen belevingswereld en de eigen actieve inbreng van kinderen en jongeren
    • en die op een creatieve en vernieuwende manier vorm geeft aan het leven van kinderen.

Hoe worden genomineerden voor de prijs aangedragen?

    • door het bestuur van de Korczak Stichting
    • via een oproep in het Bulletin of d.m.v. de website
    • door de juryleden zelf.

Hoe is de jury samengesteld?

De jury bestaat uit een oneven aantal personen ( meestal drie) + een vertegenwoordiger van het bestuur ( zonder stemrecht, hij of zij bewaakt de uitgangspunten van de Korczakprijs.)

In 2016 bestaat de jury uit:

  • Eva van den Heuvel (voorzitter van de jury; forensisch orthopedagoog in opleiding)
  • Martin van Rooyen (pedagoog)
  • Aafke Vermeijden (pastor bij SjSj Het Keerpunt/Icarus, Cadier en Keer)
  • Anouk Brink  (orthopedagoog, toegevoegd bestuurslid van de Korczakstichting)

Wie ontving de Korczakprijs in de afgelopen jaren?

2018

Stichting Project Bonaire: een bijzonder project voor de opvang van kinderen en jongeren in Bonaire waar respect en vertrouwen hoog in het vaandel staan. Zie: http://www.stichtingproject.com/nl/

2016

WALHALLAb (v/h De Kruittoren in Zutphen): een prachtig leer/werk-project, ateliermaakplaats voor kinderen en jongeren! Zie: https://www.walhallab.nl

2014

Improbattle, improvisatietheater voor jongeren tot 26 jaar. (www.improbattle.nl)

2012

Stichting Leerorkest. Het Leerorkest staat voor een innovatief muziekonderwijsconcept waarbij alle kinderen op school een muziekinstrument leren bespelen en samen spelen in een groot orkest: een Leerorkest.

(www.leerorkest.nl)

2010

Stichting De Vrolijkheid: Voor kinderen en jongeren in asielzoekercentra organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in de azc’s creatieve activiteiten. Kunst is het instrument dat we ze geven. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun (vaak dramatische) verhaal vorm te geven. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn. (www.vrolijkheid.nl)

In voorgaande jaren waren dit: Justitiële jeugdinrichting Het Keerpunt, Cadier en Keer (Limburg), De Pedagogische Academie van de Hogeschool Alkmaar, “Kinderen voor Vrede” te Haarlem, De heer Lejo Schenk, maker van kinderprogramma’s voor radio en TV, Leef- Werkschool ‘Eigenwijs’ te Nijmegen, Kinderjury voor de beste Kinderboeken. (locatie Jeugdbibliotheek Arnhem), Eva Ball, oprichtster van Speeltheater ‘De Kopergietery’ in Gent België, De jeugdbibliotheek in Heerhugowaard, Thuis op straat in Rotterdam.

De Korczak Stichting roept personen of organisaties op om individuele personen of instellingen voor te dragen voor de Korczakprijs!

Korczak Scriptie prijs

Tevens reikt de stichting eenmaal per twee jaar de Korczak Scriptieprijs uit aan studenten van een pedagogische opleiding voor een werkstuk waarin het gedachtegoed van Korczak op bijzondere wijze tot uiting komt. Zie voor meer informatie en aanmelding: Uitnodiging scriptieprijs

In 2017 werd de Korczak Scriptieprijs uitgereikt aan Charlotte Kölder  van de de Hogeschool Rotterdam voor haar scriptie  “Structuur bieden en trauma sensitief opvoeden, kan dat?”