korczak

About Arie de Bruin

This author has not yet filled in any details.
So far Arie de Bruin has created 26 blog entries.

Gastcolleges en lezingen

Gastcolleges

Jaarlijks worden gastcolleges verzorgd op diverse pabo’s en andere pedagogische opleidingen. Naast een inleiding over het leven en werk en de pedagogische ideeën van Korczak, krijgen studenten ook nadere informatie wanneer zij zich hierin verder willen verdiepen of het willen gebruiken voor hun scriptie of afstudeerwerkstuk.

Enkele opmerkingen van studenten:

“Die Korczak was eigenlijk heel bijzonder. Dat hij zelfs zijn kinderen trouw bleef toen zij naar  een concentratiekamp werden gevoerd, vind ik echt bijzonder. Welke juf of meester heeft zo veel voor zijn kinderen over?”

“Zo wil ik later ook juf zijn: de kinderen hebben ook rechten in mijn klas” 

 


Lezingen

De Janusz Korczak Stichting verzorgt lezingen tijdens studiedagen, conferenties, themadagen, inspiratieavonden e.d.

Naast een inleiding over het gedachtegoed van Korczak, zijn pedagogische ideeën en zijn leven en werk, wordt zo mogelijk aangesloten bij het thema van de dag. In de afgelopen jaren werden o.m. lezingen verzorgd schoolteams, conferenties voor kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, themadagen voor verschillende vormen van onderwijs en opvoeding.

Enkele referenties:

“Ik was diep onder de indruk van de inleiding over Janusz Korczak. Ik kan gerust zeggen dat ik geen woord heb gemist” (Conferentie STIBCO, Bodegraven)

” De inleiding over Janusz Korczak heeft mij een mooie spiegel voorgehouden. Ik heb hier veel aan gehad voor mijn dagelijkse praktijk” (studiedag Kind en Onderwijs Rotterdam)

 


Aanvragen

Via info@korczak.nl kunnen gastcolleges of lezingen worden aangevraagd. U kunt ook bellen naar Arie de Bruin (06 – 40963629) of naar het nummer van de Korczakstichting (078 – 6144371).  In onderling overleg worden de mogelijkheden besproken en afspraken gemaakt. De kosten zijn beperkt, aangezien de stichting op ideële, niet commerciële basis werkt.

Lezingen en gastcolleges worden verzorgd door bestuursleden en andere medewerkers van de Korczakstichting die allen professioneel geschoold zijn. Zij zijn (of waren) werkzaam in onderwijs, jeugdzorg of andere pedagogische instellingen en hebben veel ervaring in de praktijk van onderwijs en/of opvoeding.

 

 

 

 

 

Korczak Internationaal

About Janusz Korczak, all over the world

In vele landen zijn verenigingen of stichtingen werkzaam met het doel de ideeën van Janusz Korczak te verspreiden. In de IKA (International Korczak Association) werken zij samen. De Janusz Korczak Stichting is  lid van IKA. Via onderstaande links komt u op de websites van een aantal Korczak-organisaties elders in de wereld.

De IKA heeft een eigen Facebook pagina: https://www.facebook.com/pg/IKAssociation/posts/

Een uitgebreid overzicht van contactadressen van Korczak associaties in vele landen vindt u bij: http://www.korczak.org.uk (associations)

Webwinkel

Jaarboek 2019

“Moeten we dan alles goedvinden?” (Eindredactie: Arie de Bruin) ISBN9789088509377 UitgeverSWP, Uitgeverij B.V.

Hoeveel vrijheid geef je een kind om zijn eigen weg te gaan? Hoeveel beperkingen leg je hem op, welke grenzen zijn er, hoe leer je hem of haar de nodige zelfdiscipline? Deze dilemma’s, waar iedere opvoeder mee te maken heeft, zijn niet nieuw. ‘Moeten we dan alles goedvinden?’ is een uitspraak van Janusz Korczak (1878 – 1942), grondlegger van de rechten van het kind. Zijn leven lang was hij op zoek naar een antwoord en hij kwam tot de conclusie: ‘Ik weet het niet!’ Iedere situatie vraagt om een zorgvuldige afweging, waarbij het recht van het kind op respect voorop staat. Nadrukkelijk gaf Korczak ook ruimte aan de vraag van kinderen: Moeten wíj dan alles goedvinden? Kinderen hebben ook het recht het gedrag van volwassenen aan de kaak te stellen. Korczak zegt wel hoe het in zijn optiek in ieder geval niét moet. Er zijn daarom uitspraken van hem opgenomen die tot nadenken stemmen en richting geven bij de mooie en soms weerbarstige zoekttocht van kinderen en hun opvoeders. Verschillende auteurs beschrijven in dit jaarboek van de Janusz Korczak Stichting hoe zij met deze dilemma’s omgaan: thuis, in het onderwijs, bij de sportclub of in de jeugdzorg. Naast praktijkverhalen wordt door enkele auteurs ook een grondige pedagogische analyse gemaakt. Vanzelfsprekend komen kinderen aan het woord met hun mening en hun vragen. Een prachtig verhaal van een bekende kinderboekenschrijver zorgt ervoor dat zowel kinderen als volwassenen dit boek (samen) kunnen lezen.

Jaarboek 2018

“Vergeet het kind niet”,  inspirerend boekje voor iedereen die geïnteresseerd is in het samenleven en werken kinderen. Mooi om cadeau te geven….

Schermafbeelding 2018-11-26 om 21.12.18 Dertig gedichten en columns zijn in deze bundel opgenomen geïnspireerd op het gedachtegoed van Janusz Korczak (1878-1942). De gedichten en gedachten leveren herkenning op bij ouders en bij kinderen. Ze zijn uit het leven gegrepen.

auteur: Arie de Bruin

hardcover, 48 pagina’s

ISBN 9789491740596

Jaarboek 2017

kinderen-hebben-iets-te-zeggen

OMSCHRIJVING

De bekende pedagoog Janusz Korczak (1878-1942) gaf kinderen in zijn weeshuis een stem, en Korczak leerde van kinderen door daadwerkelijk naar hen te luisteren. In dit jaarboek van de Janusz Korczak Stichting gaan we na of ook wij, in navolging van Korczak, bereid zijn kinderen een stem te geven en serieus naar hen te luisteren. We moeten wel, want in het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat dat kinderen het recht hebben gehoord te worden over kwesties die hen aangaan.

In dit boek laten verschillende auteurs zien hoeveel ogenschijnlijk volwassen kwesties inderdaad eveneens kinderen aangaan: echtscheiding; een ouder die in de gevangenis belandt; de school die niet kan boeien; het oplossen van onderlinge conflicten; het vinden van toekomstgerichte oplossingen voor problemen als luchtvervuiling of klimaatverandering. In al dit soort kwesties hebben kinderen het recht gehoord te worden. De auteurs in dit boek laten vanuit verschillende invalshoeken zien hoe we kinderen een stem kunnen geven en hoe belangrijk hun inbreng kan zijn.

Helma Brouwers, Arie de Bruin en Theo Cappon

ISBN 9789088507595 | 116 Pagina’s | Paperback | 1ste druk, 2017

Jaarboek 2016

Nieuw verschenen in september 2016 “Kajtus Tovenaar”, één van de beroemde kinderboeken van Janusz Korczak, nu bewerkt door Karel Eykman. Met prachtige illustraties van Patsy Bakx, die de sfeer van Korczaks’ tijd uitstekend heeft aangevoeld. Een spannend verhaal, ook voor kinderen van deze tijd, waarin Korczak zijn pedagogische ideeën op een mooie manier voor kinderen en hun opvoeders verpakt.

zie verder:

https://boekwinkel.levendiguitgever.nl/index.php?id_product=52&controller=product.

Ook te bestellen via info@korczak.nl

Het Jaarboek 2015 van de Janusz Korczak Stichting “Het recht van het kind op leven en dood”

Uit angst dat ons kind iets overkomt, ontnemen we het ’t leven
Janusz Korczak StichtingKorczakWe gaan op zoek naar de mogelijke betekenis van het recht van het kind op de dood. We stuiten daarbij op twee actuele kwesties:
We leven in een risico mijdende maatschappij, waarin over beschermende opvoeders, hen de vrijheid ontnemen om zelfstandig op onderzoek uit te gaan, om in de vrije natuur te spelen, in bomen te klimmen en in slootjes te vallen.
Ook kinderen kunnen zeer ernstig ziek worden en in een aantal gevallen kan ook voor hen de dood zich onafwendbaar aankondigen. Dat overlijdensproces kan met veel ongemak en soms met ondraaglijk lijden gepaard gaan. Toch is in onze euthanasiewetgeving voor terminale kinderen in de leeftijd van 1-12 jaar niet geregeld dat zij, in overleg met artsen en ouders, voor hun eigen moment van doodgaan mogen kiezen. Rond deze twee kwesties komen in dit jaarboek verschillende wetenschappers, ouders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen aan het woord.isbn 9789052637235 – 144 pag. – € 15,–

“Je bent er geweest”

Auteur: Arie de Bruin; illustrator: Len Munnik ISBN 978 94 91740 37 4 Levendig Uitgever, 2015 (Prijs € 10,-)

Kinderen overal ter wereld zijn in oorlogssituaties en bezette gebieden vaak de dupe van macht en machteloosheid van volwassenen, iets wat zich uitdrukt in geweld.Arie de Bruin en Len Munnik geven op eigen wijze uiting aan hun verzet tegen deze schendingen van de rechten van de mens en in het bijzonder de rechten van het kind. Zij zijn op bezoek geweest in Israël en Palestina. En wat zij zagen en hoorden laat hen niet meer los …In 24 gedichten en illustraties betrekken auteur en illustrator de lezers bij de situatie van kinderen in Israël en Palestina. Een levendig beeld dat niemand onberoerd laat.De auteur en illustrator zijn geïnspireerd op het gedachtegoed van de Poolse pedagoog en kinderarts Janusz Korczak, van wie uitspraken in dit boekje zijn opgenomen.’Een kind dat geslagen wordt, leert slaan; een kind dat gerespecteerd wordt, leert respect.’ (Janusz Korczak)

9200000050999576

Bestellingen

Als Korczakstichting geven wij diverse boeken en andere producties uit over onderwijs en opvoeding. U kunt deze o.m. bestellen via bijgevoegd formulier. Als u dit formulier opstuurt naar Korczakstichting, p.a. Paul Boersma, Leeuwerikstraat 10, 1171 TX  Badhoevedorp, of mailt naar info@korczak.nl zorgen wij dat u een en ander thuis bezorgd krijgt

Bestelformulier JKS 2019

Speciale aandacht voor onze eerdere jaarboeken:

2013: Het recht van het kind te zijn zoals het is

2014: Daar heb je recht op

JBomslag2013     9200000023690203

Zoek je iets als speciaal cadeautje voor het personeel van je school of een andere organisatie die zich met onderwijs of opvoeding bezig houdt of gewoon voor een familielid, een vriend of vriendin? De gedichtenboekjes van de Korczakstichting lenen zich hier uitstekend voor! Prachtig boekje om cadeau te doen bij een afscheid, een verjaardag, als bedankje bij de Dag van de Leraar, bij Sinterklaas of Kerst. Bij bestellingen van meerdere exemplaren zijn aanzienlijke kortingen te krijgen! (informeer dan eerst via info@korczak.nl)

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit mensen die het werk van onze stichting een warm hart toedragen. Wij zijn blij dat belangrijke voortrekkers uit de wereld van onderwijs en opvoeding ons ondersteunen om het gedachtegoed van Janusz Korczak te verspreiden en op te komen voor de rechten van kinderen. In het comité hebben zitting:

1. Jacques Vriens, oud-basisschooldirecteur en kinderboekenschrijver

9a3c0b5“Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontdekken om die te kunnen inzetten voor zichzelf maar óók voor anderen. Dat geeft zelfvertrouwen en vanuit dat gevoel kunnen kinderen aan de slag gaan met de dingen waar ze moeite mee hebben. Daarom spreken de ideeën van Janusz Korczak mij bijzonder aan.”

2.  drs. Riemke Leusink, rector Chr. Lyceum  Zeist 

images-1“ Net als koning Matthijsje de Eerste zijn de ‘prinsjes en prinsesjes’ van de 21ste eeuw vaak eenzaam. Opgroeiend in een tijd  van overvloed, ogenschijnlijk grenzeloze keuzevrijheid en sociale media zijn jongeren op zoek naar wie zij zijn. Juist in onze complexe samenleving is Korczak  actueler en urgenter dan ooit.”

3. prof. dr. Luc Stevens, directeur NIVOZ

Unknown-1 “Korczak, een groot postmodern pedagoog. Actueel dus.”

 4. prof. dr. Hugo Heymans, directie Emma kinderziekenhuis AMC

Unknown-2“Janusz Korczak is voor mij een lichtend voorbeeld van een kinderarts die zich al vroeg in de vorige eeuw heeft ingezet om kinderen de kans te geven hun talenten, hun mogelijkheden, ondanks slechte sociale, economische en/of medische omstandigheden optimaal te ontwikkelen.”

 

5. prof. dr. Jan Willems  (Centre for Human Rights,Maastricht University Faculty of Law)

file2217431855511381216_135x192

 

“De rechten van het kind eisen een nieuwe ethiek die de gezonde ontwikkeling van elk kind als mens en burger voorop stelt. Wat Korczak persoonlijk voorleefde, moeten wij maatschappelijk waar maken.”

 

6. Herman van Veen (artiest, voorvechter voor de rechten van het kind), mede namens Lot’s Foundation.

images“Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed.”

7. prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek RU Utrecht

Unknown

 

“Kinderen ontwikkelen zich niet zozeer door talloze deugden bij hen naar binnen te gieten, ze doen dat wel in een pedagogisch deugdelijke omgeving die egocentrisme weet om te zetten in sociaal gedrag.  Korczak kan daarbij een belangrijke inspirator zijn.”[/fusion_text]

Bestuur

De stichting heeft een bestuur bestaande uit 9 leden. Zij zijn allen vrijwillig op persoonlijke titel toegetreden tot het bestuur; iedereen zit in het bestuur zolang hij/zij dit zelf aangeeft.

Het bestuur vergadert minimaal 4 maal per jaar en verder zo vaak als bestuursleden noodzakelijk achten. De voorzitter stelt de agenda op; elk bestuurslid is gerechtigd om punten voor de agenda aan te dragen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer, bestuur en de interne en externe communicatie van de stichting.

Bestuursleden en leden van werkgroepen ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Samenstelling JKS Bestuur (versie sept. 2018)

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2018 is goedgekeurd door het bestuur in de vergadering van 25 januari 2018. U kunt het hier dowloaden:

JAARVERSLAG 2018 def

Doel en visie van de Janusz Korczak Stichting

logoKorczak Stichting

In 1982 is de Janusz Korczak Stichting in Nederland opgericht. Zij stelt zich ten doel het verbreiden van de kennis van het leven en werk van Janusz Korczak (art. 2 Statuten) en daarmee de verspreiding van zijn gedachtegoed. Tevens wil de Janusz Korczak Stichting haar initiatieven en activiteiten richten op concretisering van Korczaks ideeën over opvoeding en de rechten van het kind in scholen, kinderopvang en jeugdzorg.

Het gedachtegoed van Korczak wordt gekenmerkt door de volgende vijf principes:

 • respect voor het kind (als mens) in iedere levensfase
 • een gelijkwaardige relatie tussen volwassene en kind
 • het recht van het kind te zijn zoals het is
 • het recht van het kind op de dag van vandaag
 • het recht van het kind op zijn eigen ontwikkeling

Daarom streeft de Janusz Korczak Stichting naar een regelmatige ontmoeting met en inspiratie voor allen die in hun werk een opvoedkundige relatie hebben met kinderen en zich sterk verwant voelen met Korczaks ideeën.

De Stichting streeft geen commerciële doeleinden na en werkt zonder structurele (overheids)subsidies. De Korczak Stichting is politiek onafhankelijk en aan geen enkele politieke partij gelieerd. Indien de Korczak Stichting een initiatief of activiteit van derden ondersteunt, gebeurt dat uitsluitend op basis van een of meer van de bovengenoemde principes uit het werk van Janusz Korczak en het parallel lopen van doelstellingen en intenties tussen de Stichting en derden. Voor de realisering van eigen activiteiten maakt de Stichting gebruik van giften en donaties van haar donateurs en in incidentele gevallen van donaties van andere personen of organisaties.

Activiteiten

Ons belangrijkste doel is om de ideeën van Korczak, deze grote pedagoog en grondlegger van de Rechten van het Kind, onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen, met name ouders en andere opvoeders.

De stichting probeert dit doel te verwezenlijken door middel van diverse activiteiten:

 • het geven van lezingen op conferenties, studiedagen, vergaderingen
 • gastcolleges bij pedagogische opleidingen zoals pabo, lerarenopleiding, roc, hogeschool en universiteit
 • het verzorgen van workshops en trainingen tijdens studiedagen in het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg
 • ouderavonden op scholen, bso, kinderopvang, jeugdzorg
 • organisatie van conferenties
 • Nash Dom kamp: jaarlijks vakantiekamp voor kinderen (zie http://www.nashdom.nl)
 • uitgave van een jaarboek rond een actueel pedagogisch thema. De meeste jaarboeken zijn nog te bestellen. Voor een overzicht zie Jaarboeken Korczak Stichting
 • uitreiking van de Korczakprijs
 • stimuleren en ondersteunen van Nederlandse vertalingen van de werken van Janusz Korczak
 • uitgave van boeken en brochures die direct gerelateerd zijn aan het gedachtegoed van Korczak
 • deelname aan activiteiten van de International Korczak Association (IKA)
 • deelname aan Working Group on the Quality of Childhood at the European Parliament (QOC)
 • beschikbaar stellen van een tentoonstelling over het leven en werk van Korczak
 • incidentele activiteiten zoals: geven van informatie aan studenten i.v.m. onderzoek of scriptie, schrijven van artikelen voor vakbladen, artikelen voor www.HetKind.org , reacties op actuele zaken naar vakbladen, kranten etc.
 • verzorgen van het (digitale) Korczak Bulletin (min. 5x per jaar)

Janusz Korczak Stichting

images.jpeg korczak pet

“Jullie beweren: ‘Met kinderen omgaan is vermoeiend’. Gelijk hebben jullie.  Jullie zeggen: ‘ Want we moeten een treetje lager om hun ideeën te vatten. Een treetje lager, neerbuigen, bukken, je kleiner maken….? Jullie vergissen je. Dat is het niet wat ons dwars zit, maar we moeten ons uitrekken om bij hun gevoelens te komen. Je uitrekken, omhoog komen, op je tenen gaan staan, reikhalzen. Om niet te kwetsen.”

“We zouden respect moeten hebben voor de geheimen en voor de schommeling in het moeilijke werk van het groeien.”

“Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren.”

Janusz Korczak (1878 – 1942)

Van harte welkom op de site van de Janusz Korczak Stichting.

Ons belangrijkste doel is om de ideeën van deze grote pedagoog en grondlegger van de Rechten van het Kind onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk opvoeders. “Kinderen hoeven geen mensen te worden, ze zijn het al”, zei hij ooit en mensenrechten gelden ook voor hen, maar in de praktijk worden die nog heel vaak geschonden.

Janusz Korczak (1878 – 1942) is één van de grootste pedagogen uit de twintigste eeuw. Als kinderarts trok hij zich het lot aan van weeskinderen in Warschau en stichtte in 1912 Dom Sierot, een weeshuis voor Joodse kinderen. Hier probeerde hij in de dagelijkse, soms weerbarstige praktijk van een kindertehuis, zijn pedagogische ideeën, waarin de rechten van kinderen centraal staan, te realiseren. In “Hoe houd je van een kind” heeft hij veel van zijn ideeën verwoord. Zijn gedachten zijn inspiratiebron en richting geworden voor het opstellen van het Kinderrechtenverdrag door de Verenigde Naties in 1989.

Niet slechts zijn gedachten en woorden hebben invloed gehad, maar vooral de wijze waarop hij die zelf in praktijk bracht. In het weeshuis, ook wel De Republiek der Kinderen genoemd, deed hij er alles aan om kinderen als volwaardige mensen tot hun recht te laten komen.

Zelfs toen hij met zijn 200 kinderen in een veel te kleine behuizing in het ghetto van Warschau moest zien te overleven, liet hij zijn idealen niet los. Dagelijks probeerde hij met zijn medewerkers en de kinderen (die ook zijn medewerkers waren!) een humane wereld te realiseren. Toen in augustus 1942 alle kinderen op transport werden gezet naar Treblinka liet hij hen niet in de steek. Ondanks herhaalde aanbiedingen om zelf het vege lijf te kunnen redden, weigerde hij zijn kinderen te verlaten: hij begeleidde hen naar de trein, stapte met hen de wagons in en werd met hen vergast.

Zijn ideeën en idealen zijn springlevend gebleven. Zij inspireren nog altijd vele mensen die met kinderen omgaan, overal ter wereld.

Dezelfde wens

Gewoon respect
voor wat je ziet,
voor waterlanders en verdriet

want kleine tranen zijn ook zout
en geen respect voelt vreselijk koud

gewoon respect
voor wat je hoort
voor wat een kinderleven stoort

want ook al lijkt dat nog zo klein
geen respect doet altijd pijn

gewoon respect
voor hoe het groeit
voor hoe een kinderleven bloeit

want klein zijn in die grote zee
zonder respect valt dat niet mee

gewoon respect
voor hoe het is
voor wat het kan of wat het mist

elk kind heeft deze wens:
hij wil respect, hij is een mens.

“Laten we respect hebben voor de geheimen en schommelingen van de zware groeiarbeid”
“Alle tranen zijn zout. Wie dat begrijpt kan kinderen opvoeden, wie dat niet begrijpt, kan ze niet opvoeden.”
(UIT: J. Korczak, Het recht van het kind op respect, Amsterdam 2007)

Dit gedicht komt uit: A. de Bruin, Je moet toch wat als je klein bent, ISBN 9789491740145. Het boekje bevat veertig gedichten, allemaal geïnspireerd op teksten van Janusz Korczak

Literatuur van en over Janusz Korczak

Jaarboek 2019: Moeten we dan alles goedvinden?

omslag_Boek Moeten we dan alles goedvinden.indduitg. SWP ( ISBN 9789088509377)

OMSCHRIJVING

Hoeveel vrijheid geef je een kind om zijn eigen weg te gaan? Hoeveel beperkingen leg je hem op, welke grenzen zijn er, hoe leer je hem of haar de nodige zelfdiscipline? Deze dilemma’s, waar iedere opvoeder mee te maken heeft, zijn niet nieuw.

‘Moeten we dan alles goedvinden?’ is een uitspraak van Janusz Korczak (1878 – 1942), grondlegger van de rechten van het kind. Zijn leven lang was hij op zoek naar een antwoord en hij kwam tot de conclusie: ‘Ik weet het niet!’ Iedere situatie vraagt om een zorgvuldige afweging, waarbij het recht van het kind op respect voorop staat.

Nadrukkelijk gaf Korczak ook ruimte aan de vraag van kinderen: Moeten wíj dan alles goedvinden? Kinderen hebben ook het recht het gedrag van volwassenen aan de kaak te stellen.

Korczak zegt wel hoe het in zijn optiek in ieder geval niét moet. Er zijn daarom uitspraken van hem opgenomen die tot nadenken stemmen en richting geven bij de mooie en soms weerbarstige zoekttocht van kinderen en hun opvoeders.

Verschillende auteurs beschrijven in dit jaarboek van de Janusz Korczak Stichting hoe zij met deze dilemma’s omgaan: thuis, in het onderwijs, bij de sportclub of in de jeugdzorg. Naast praktijkverhalen wordt door enkele auteurs ook een grondige pedagogische analyse gemaakt.

Vanzelfsprekend komen kinderen aan het woord met hun mening en hun vragen. Een prachtig verhaal van een bekende kinderboekenschrijver zorgt ervoor dat zowel kinderen als volwassenen dit boek (samen) kunnen lezen.

Jaarboek 2018: Vergeet het kind niet

Schermafbeelding 2018-11-26 om 21.12.18

 

 

 

 

Uitg. Levendig Uitgever,  ISBN: 9789491740596   prijs: € 10,–

Dertig gedichten en columns zijn in deze bundel opgenomen geïnspireerd op het gedachtegoed van Janusz Korczak (1878-1942). De gedichten en gedachten leveren herkenning op bij ouders en bij kinderen. Ze zijn uit het leven gegrepen.
Janusz Korzcak leert ons idealen te hebben en die waar te maken, echt te luisteren naar kinderen, vertrouwen te hebben in hun eigen mogelijkheden, die niet altijd stroken met wat de school eist en kinderen een stem te geven.

Jaarboek 2017

kinderen-hebben-iets-te-zeggen

Kinderboek: Kajtus, Tovenaar

Bewerking door Karel Eijkman van een kinderboek van Janusz Korczak: zie http://korczak.nl/stichting/kinderboeken/

Ik ben ook een mens

In februari 2016 verscheen J. Berding “Ik ben ook een mens”, opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt. Een prachtig boek! Zie: http://www.uitgeverijphronese.nl/?p=175

“White House in a grey World” en “My life as a child of Janusz Korczak”

Itzchak Belfer, Shlomo Nadel, beide waren als kind pupil in het weeshuis van Janusz Korczak. Op hoge leeftijd hebben zij met veel bewondering en liefde hun herinneringen opgeschreven. Itzchak Belfer heeft er ook prachtige tekeningen en schilderijen bij gemaakt en in het boek van Shlomo Belfer zijn veel foto’s uit de periode in het weeshuis opgenomen. Beide boeken zijn uitgegeven door The Janusz Korczak Association of Canada en zijn hier

gratis  te downloaden:coverunknown-2

belfer_memoirs_en

shlomo-nadel-my-life-as-a-child-of-janusz-korczak_en

In 1984 verscheen het belangrijkste werk van Janusz Korczak, “Hoe houd je van een kind”, voor het eerst in een Nederlandse vertaling. Inmiddels zijn er diverse herdrukken geweest en is het opnieuw uitgegeven in verschillende delen.

5396                     5397

Vele boeken van Janusz Korczak zijn in diverse talen vertaald. Vooral in het Duits, Hebreeuws en Engels zijn vrijwel al zijn werken beschikbaar. Ook in het Nederlands zijn diverse werken van Korczak vertaald. Met name René Görtzen heeft zich hier sterk voor gemaakt. Hij is ook de vertaler en auteur van de werken in de Korczackiana-reeks die uitgegeven wordt door uitgeverij SWP (http://www.swpbook.com)

De volgende titels zijn in de Korczakiana-reeks  (uitg. SWP) verkrijgbaar:

 • deel 1: Janusz Korczak, bibliografisch benaderd
 • deel 2: Het recht van het kind op respect
 • deel 3: Onder vier ogen met God
 • deel 4: Dagboek in het ghetto van Warschau
 • deel 5: Hoe houd je van een kind (Het kind in het gezin)
 • deel 6: De republiek der kinderen
 • deel 7: Janusz Korczak, Arts en kinderboekenschrijver

Verder zijn enkele boeken van Janusz Korczak in het Nederlands verschenen bij andere uitgevers:

 1. Hoe houd je van een kind (uitgeverij Bijleveld Utrecht, 2e druk 1986)
 2. Als ik weer klein ben (uitgeverij Bijleveld Utrecht, 1985)
 3. Alleen met God, gebeden van een mens die niet bidt (uitgeverij Ten Have, Baarn, 1982)
 4. Koning Matthijsje de Eerste (uitg. Van Goor Jeugdboeken, 1981)
 5. Koning Matthijsje op een onbewoond eiland (uitg. Van Goor Jeugdboeken, 1983)
 6. Kajtus, Tovenaar (uit. Levendig Uitgever, 2016)

Een overzicht van en nadere informatie over de in het Nederlands vertaalde werken van Korczak vindt u hier: Literatuur van Janusz Korczak

Literatuur over het leven en werk van Janusz Korczak, zijn ideeën en de waarde hiervan voor de praktijk van nu in onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening, enz. Uitgebreide informatie over deze boeken vindt u hier: Literatuur over Janusz Korczak

De Janusz Korczak Stichting geeft jaarlijks een boek uit over een actueel pedagogisch thema. Een overzicht vindt u hier: Jaarboeken def. 2018

Brochures voor Kinderopvang en Basisonderwijs

voorzijde brochure                schermafbeelding-2016-10-12-om-16-34-35

Wat betekenen de ideeën van Janusz Korczak voor jou in het dagelijks werk met kinderen? Zowel voor de mensen die werkzaam zijn in de Kinderopvang als  het Basisonderwijs heeft de Korczakstichting brochures ontwikkeld waarin kort en bondig met veel praktische voorbeelden duidelijk wordt hoe je kinderen met respect kunt behandelen en tot hun recht laat komen.

De brochures kosten € 1,– per stuk, inclusief verzendkosten. Op verzoek kunnen wij ook een workshop of inleiding voor uw (school)team of tijdens studiedagen verzorgen waarin de brochure verder uitgewerkt wordt.

De brochure voor de Kinderopvang is ook in het Engels verschenen. Er is ook een Duitse versie van de brochure voor het Basisonderwijs.

Vrijwel alle literatuur die u hier vindt, is te bestellen via   info@korczak.nl.

U kunt eventueel het bijgaande bestelformulier gebruiken: Bestelformulier JKS 2019