korczak

About Arie de Bruin

This author has not yet filled in any details.
So far Arie de Bruin has created 26 blog entries.

De pedagogiek van Korczak

Geen theorie, maar idealen!

“Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je begint de rechten en plichten van kinderen af te bakenen. Je bent zelf het kind onder al die kinderen dat je vóór alles moet leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens” 

” De opvoeder heeft niet de plicht de verantwoording voor een verre toekomst op zich te nemen, maar hij is wel volledig verantwoordelijk voor de huidige dag”

Onder-de-kastanjeboom2

“De volgende dag, tijdens het gesprek in het bos, heb ik voor het eerst niet tegen de kinderen, maar mèt de kinderen gesproken: ik praatte niet over hoe ik wilde dat zij zouden zijn, maar over hoe zij willen en kunnen zijn” 

“Laten we ervan uitgaan dat we van een krachtige jonge eik een poëtische berk willen maken of van een fragiele berk een robuuste eik. We beginnen te snoeien, te zagen, te breken, te verbuigen – totdat de boom afsterft. Nee… zo’n belachelijke vergissing zouden we bij een boom nooit maken, maar wel bij een kind” 

“Aan de basis van het pedagogisch handelen, ligt het zien met je hart” 

( Janusz Korczak)

Laten we voorop stellen dat Korczak nooit een systematische pedagogiek heeft geformuleerd. Hij heeft zijn gedachten over kinderen vooral tot uiting gebracht in sterk beeldende beschrijvingen van wat er tussen volwassenen en kinderen gebeurt. Zo bevat zijn boek “Hoe houd je van een kind?” veel pedagogische ideeën, die gebaseerd zijn op de talloze ervaringen die Korczak als arts had opgedaan tijdens de vele bezoeken aan gezinnen. Het boek appelleert aan onze eigen waarneming, intuïtie en fantasie. Beter dan via de wetenschap kunnen wij langs deze weg het onbekende kind op het spoor komen, en ontdekken dat het “een perkament” is, dicht beschreven met hele kleine hiërogliefen, die je slechts gedeeltelijk kunt ontcijferen”.

De praktijk en de daarop gebaseerde gevoelens en niet de kennis van theoretische stelsels bepaalden Korczaks omgang met het kind: “vaak schuif ik een theorie terzijde, zelden mijzelf”. Als er één punt uit zijn denken over opvoeding naar voren gehaald moet worden is dat wel het idee van “respect” voor het kind.

Een uitgebreide toelichting op zijn pedagogiek: 3.-Pedagogische-ideeën

Tevens een referaat van Natalia Brożyna over Het kindbeeld van Janusz Korczak

Enkele boeken waarin zijn pedagogische ideeën op een prachtige manier tot uiting komen:

 • Korczak J. (2007), Het recht van het kind op respect, (vertaling en bewerking R. Görtzen) Amsterdam: Uitgeverij SWP
 • Korczak J. (2010), Hoe houd je van een kind, (vertaling en bewerking R. Görtzen), Amsterdam: Uitgeverij SWP
 • Korczak J. (2012), De republiek der kinderen, (vertaling en bewerking R. Görtzen), Amsterdam: Uitgeverij SWP

Korczak Bulletin

Korczak Bulletin

Minimaal vijf keer per jaar geeft de Korczak Stichting een digitale versie van het Korczak Bulletin uit. Hierin treft u een overzicht van de belangrijkste en recente activiteiten van de stichting . Ieder lid/donateur ontvangt het bulletin via de mail.  Leden die niet over een mailadres beschikken, kunnen het op aanvraag per post thuis gestuurd. krijgen. Tevens wordt het bulletin via de mail verzonden naar onze relaties en sponsors.

Het laatste bulletin kunt u  downloaden: Digi Korczak Bulletin jrg. 7 nr 1

Hier vindt U eerdere bulletins:

Digi Korczak Bulletin jrg. 6 nr 5

Digi Korczak Bulletin jrg. 6 nr 4

Digi Korczak Bulletin jrg. 6 nr 3

Digi Korczak Bulletin jrg. 6 nr 2

Digi Korczak Bulletin jrg. 5 nr 5

 Digi Korczak Bulletin jrg 5 nr 4

Digi Korczak Bulletin jrg 5 nr 3

Digi Korczak Bulletin jrg 5 nr 2

Digi Korczak Bulletin jrg 5 nr 1

Digi Korczak Bulletin jrg 4 nr 6

Digi Korczak Bulletin jrg 4 nr 5

Digi Korczak Bulletin jrg 4 nr 4

Digi Korczak Bulletin jrg 4 nr 3

Digi Korczak Bulletin jrg 4 nr 2 

Digi Korczak Bulletin jrg 4 nr 1

digi-korczak-bulletin-jrg-3-nr-5

Digi-korczak-bulletin-jrg-3-nr-4

Digi Korczak Bulletin jrg 3 nr 3 

Digi Korczak Bulletin jrg 3 nr 2

Digi Korczak Bulletin jrg 3 nr 1

Digi Korczak Bulletin jrg 2nr 5

Digi Korczak Bulletin jrg 2nr 4

Digi Korczak Bulletin jrg 2nr 3

Digi Korczak Bulletin jrg. 2 nr. 2

Digi Korczak Bulletin jrg. 2 nr. 1

Digi Korczak Bulletin jrg 1 nr 5

Digi Korczak Bulletin jrg 1 nr 4

Digi Korczak Bulletin jrg 1 nr 4a extra

Digi Korczak Bulletin jrg 1 nr 3 (herziene versie)

Digi Korczak Bulletin jrg.1 nr. 2

Digi Korczak Bulletin jrg 1 nr 1

Janusz Korczak: biografie

Janusz Korczak
kinderarts – pedagoog – schrijver
1878 – 1942

Onder-de-kastanjeboom2Janusz Korczak, een Pools-Joodse arts, is over de hele wereld bekend als pedagoog, kinderboekenschrijver, en directeur van een weeshuis. Hij werd op 5 of 6 augustus 1942 met de 200 kinderen uit het weeshuis weggevoerd naar het vernietigingskamp Treblinka en met alle kinderen en begeleiders vermoord.

Janusz Korczak temidden van enkele kinderen van Dom Sierot

Wat maakte zijn leven zo bijzonder en waarom zijn er op dit moment overal in en buiten Europa verenigingen die het gedachtengoed van deze arts-opvoeder willen uitdragen? In deze bijdrage over Janusz Korczak gaat het vooral over zijn denkbeelden die voor mensen, werkzaam in het brede veld van onderwijs en opvoeding, nog steeds een grote actualiteit bezitten.

Foto’s uit het leven van Korczak

zijn te vinden op de website van onze zusterorganisatie Korczak-Association van Canada: https://www.januszkorczak.ca

Een uitgebreide biografie:  Janusz Korczak biografie pdf

Een chronologisch overzicht van zijn leven: Korczak van jaar tot jaar

imagesEen prachtige film over het leven van Janusz Korczak is te zien op  

https://www.youtube.com/watch?v=cyBwsoD-AV0

 

Film over het leven in het ghetto  van Warschau waar Irena Sendler meer dan 2500 Joodse kinderen wegsmokkelde.

Irena Sendler, een bijzondere Poolse vrouw, redde in de Tweede Wereldoorlog meer dan 2500 Joodse kinderen uit het ghetto van Warschau. Zij was bevriend met Korczak en werkte met hem samen. Zij was ook getuige van de deportatie van Korczak en de kinderen naar de Unschlagplatz. Zij vertelt wat zij zag en hoe het haar aangreep https://www.youtube.com/watch?v=ESSf5KhO7rw

Zij overleed in 2008 op 95-jarige leeftijd. Een aangrijpende film over haar bijzondere leven en werk staat nu op You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=xAMPvOWvGGE

Irena_Sendlerowa_2005-02-13

 

Irena Sendler in 2007

 The last Korczak Boy

Itzchak Belfer was ooit pupil van Janusz Korczak in het weeshuis aan de Krochmalna Street in Warschau, Polen. Zelfs al is hij nu 90 jaar oud en een bekende Israëlische kunstenaar, hij blijft altijd een beetje die kleine Itzchakele van Warschau en Korczak is altijd in zijn gedachten en geest. De Poolse arts en opvoeder leeft voort in de tekeningen en schilderijen van Belfer, en Janusz Korczak is aanwezig in de ziel van de kunstenaar.  Belfer deelt met ons zijn heldere herinneringen aan het weeshuis in de Krochmalna Straat in de periode die vooraf ging aan de Tweede Wereldoorlog. Hij vertelt van het unieke inzicht van Korczak die kinderen als menselijke wezens behandelde met dezelfde waardigheid en aandacht als voor volwassenen.  In deze documentaire deelt hij zijn herinneringen aan Korczak en zijn assistent, Stepha Wilczyńska, hun liefde voor de kinderen, hun totale toewijding en aan hun tragische afloop.

 

Beleidsplan 2016 – 2020

Hier vindt u het  beleidsplan voor de periode van 2016 – 2020 van de Janusz Korczak Stichting Nederland. Vanaf 1982 heeft de stichting zich actief ingezet voor de verspreiding van het gedachtegoed van de Pools-Joodse pedagoog Janusz Korczak (1878 – 1942) in Nederland en ondersteunt zij op velerlei wijze activiteiten en organisaties die zich inzetten voor de rechten van kinderen.

In 2012 werd op bijzondere wijze het dertig jarig bestaan van de stichting gevierd met een jubileumconferentie in het Kinderrechtenhuis te Leiden. Tijdens deze conferentie werd vooral stilgestaan bij het feit dat Korczak in 1912 startte met zijn werk als directeur van het weeshuis Dom Sierot in Warschau en de betekenis van zijn ideeën en pedagogische praktijk voor de huidige opvoedingspraktijk. Tevens werd stilgestaan bij 1942, het jaar waarin Janusz Korczak met alle kinderen en medewerkers van het weeshuis vanuit het getto in Warschau werden weggevoerd naar Treblinka waar zij werden omgebracht.

Mensen kunnen vermoord worden, hun gedachten, ideeën en idealen echter niet. Des te meer reden voor het bestuur van de Janusz Korczak Stichting om zich te blijven in te zetten voor de rechten van kinderen door de verspreiding van het gedachtegoed van Korczak.

Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de Janusz Korczak Stichting en in het bijzonder voor onze lid/donateurs en vertegenwoordigers van de fondsen die ons werk ondersteunen. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven.

Namens het bestuur van de Janusz Korczak Stichting,

Arie de Bruin (voorzitter)

Beleidsplan Korczakstichting 2016

ANBI status

6B820FBB-E6C9-47D9-A881430587E3FD93_medium

De Janusz Korczak Stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt daarom uw donaties als gift aftrekken bij uw belastingaangifte (zie http://www.belastingdienst.nl).

1. Contactgegevens

De stichting draagt de naam Janusz Korczak Stichting.

Contactgegevens:
Hallincqlaan 23
3311 SC Dordrecht

tel. +31 (0)78 – 6144371
giro (IBAN) NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting
E-mail: info@korczak.nlwebsite: www.korczak.nl

 2. Kamer van Koophandel

RSIN Kamer van Koophandel: 81 67 68 -67

3. Doel en bestaansreden van de Janusz Korczak Stichting

Artikel 2 statuten
a. De Stichting stelt zich ten doel het verbreiden van de kennis van leven en werken van Janusz Korczak en voorts het ontplooien van initiatieven en activiteiten met als inspiratiebron kennis van leven en werken van Janusz korczak over opvoeding en de rechten van het kind op alle relevante werkterreinen, zoals onder andere onderwijs, jeugdhulpverlening.

b. Zij beoogt geen winst.

De wijze waarop de stichting haar doel tracht te realiseren is statutair vastgelegd en wordt o.m. bereikt door:

* het verzorgen van publicaties van en over Janusz Korczak en over actuele pedagogische thema’s vanuit het referentiekader van zijn gedachtegoed;

* het verzorgen van studiedagen, seminars en conferenties;

* het verzorgen van lezingen, workshops en trainingen voor docenten, hulpverleners, groepsleiders, studenten en ouders;

* het initiëren en begeleiden van onderwijsprojecten over de rechten van het kind vanuit het perspectief van Janusz Korczak (m.n. in pedagogische opleidingen);

* het beschikbaar stellen van literatuur, audiovisuele materialen en overige informatie;

* het uitgeven van het Digi Korczak Bulletin;

* het uitreiken van een tweejaarlijkse wisselprijs aan personen of instellingen die veel van de ideeën van Janusz Korczak in de praktijk hebben gebracht;

* het organiseren van een Nash Dom kamp: een zomerkamp dat jaarlijks plaatsvindt waar integratie en participatie van kinderen centraal staan;

* het onderhouden van internationale contacten met Korczak organisaties elders in de wereld;

* het ondersteunen van vrijwilligers en professionals die met kinderen leven en werken;

* deelname aan een werkgroep voor de Rechten van het Kind van het Europees parlement (“working group for the quality of childhood”);

* het jaarlijks uitgeven van een boek over een actueel pedagogisch thema waarbij steeds een verband wordt gelegd met het gedachtegoed van Korczak.

Zie verder Beleidsplan (2016 – 2020) zie nr. 5

4. Het bestuur van de stichting wordt (d.d. 1 augustus 2016) gevormd door

 • Arie de Bruin, voorzitter
 • Paul Boersma, penningmeester
 • Olga Middendorp, lid
 • Anouk Brink, lid
 • Hans Notten, lid
 • Maartje Bos, lid
 • Els v.d. Luit, lid
 • Math Partouns, lid

5. Beleidsplan

Het beleid van de stichting voor de komende jaren is verwoord in het Beleidsplan Janusz Korczak stichting 2013 – 2015 (zie Beleidsplan Korczakstichting 2016-2020)

6. Jaarverslag

De verantwoording over de uitgeoefende activiteiten en de inzage in de financiële huishouding hebben we verwoord in ons jaarverslag. (zie  JAARVERSLAG 2018 def

cijfers 2018

7. Beloningsbeleid

Bestuursleden werken als vrijwilliger en ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de stichting. De mogelijkheid voor declaraties van gemaakte onkosten is vastgelegd in de Notitie Declaratiegedrag maart 2013. Hier te downloaden: beleid-declaratiegedrag

8. Privacy: 

Het privacy statement van de stichting kunt u hier downloaden: Privacy Statement JKS

   6B820FBB-E6C9-47D9-A881430587E3FD93_medium   ANBI nummer: 8167.68.067

Korczakprijs 2014