Janusz Korczak Stichting 

Hallincqlaan 23

3311 SC Dordrecht

tel +31 (0)78-6144371

giro NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting 

E-mail: info@korczak.nl

De ledenadministratie wordt verzorgd door de penningmeester Paul Boersma: paulboersma49@kpnmail.nl  of  penningmeester@korczak.nl

 

lid-donateur worden?

 

De Janusz Korczak Stichting heeft anderen nodig om haar doelen te realiseren. De stichting is een niet-commerciële instelling en ontvangt geen structurele subsidies. Graag nodigen we u daarom uit om lid/donateur te worden. Met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,– (meer is vanzelfsprekend zeer welkom!) helpt u het gedachtegoed van Korczak te verspreiden. Voor studenten geldt een minimum bedrag van € 15,– per jaar (uitsluitend bedoeld voor dagstudenten met studiefinanciering)

U ontvangt dan jaarlijks een boek rond een actueel pedagogisch thema en regelmatig ons Digi Korczak Bulletin via de mail, waarin u op de hoogte gehouden wordt van onze activiteiten. Vanzelfsprekend wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze activiteiten.

Uw naam (verplicht)

Organisatie

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats

Uw e-mail (verplicht)

Ik doneer jaarlijks: €

Opmerking

“Vergeet het kind niet als we de wereld willen verbeteren”  Janusz Korczak