Hier vindt u het  beleidsplan voor de periode van 2016 – 2020 van de Janusz Korczak Stichting Nederland. Vanaf 1982 heeft de stichting zich actief ingezet voor de verspreiding van het gedachtegoed van de Pools-Joodse pedagoog Janusz Korczak (1878 – 1942) in Nederland en ondersteunt zij op velerlei wijze activiteiten en organisaties die zich inzetten voor de rechten van kinderen.

In 2012 werd op bijzondere wijze het dertig jarig bestaan van de stichting gevierd met een jubileumconferentie in het Kinderrechtenhuis te Leiden. Tijdens deze conferentie werd vooral stilgestaan bij het feit dat Korczak in 1912 startte met zijn werk als directeur van het weeshuis Dom Sierot in Warschau en de betekenis van zijn ideeën en pedagogische praktijk voor de huidige opvoedingspraktijk. Tevens werd stilgestaan bij 1942, het jaar waarin Janusz Korczak met alle kinderen en medewerkers van het weeshuis vanuit het getto in Warschau werden weggevoerd naar Treblinka waar zij werden omgebracht.

Mensen kunnen vermoord worden, hun gedachten, ideeën en idealen echter niet. Des te meer reden voor het bestuur van de Janusz Korczak Stichting om zich te blijven in te zetten voor de rechten van kinderen door de verspreiding van het gedachtegoed van Korczak.

Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de Janusz Korczak Stichting en in het bijzonder voor onze lid/donateurs en vertegenwoordigers van de fondsen die ons werk ondersteunen. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven.

Namens het bestuur van de Janusz Korczak Stichting,

Arie de Bruin (voorzitter)

Beleidsplan Korczakstichting 2016