De stichting heeft een bestuur bestaande uit 9 leden. Zij zijn allen vrijwillig op persoonlijke titel toegetreden tot het bestuur; iedereen zit in het bestuur zolang hij/zij dit zelf aangeeft.

Het bestuur vergadert minimaal 4 maal per jaar en verder zo vaak als bestuursleden noodzakelijk achten. De voorzitter stelt de agenda op; elk bestuurslid is gerechtigd om punten voor de agenda aan te dragen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer, bestuur en de interne en externe communicatie van de stichting.

Bestuursleden en leden van werkgroepen ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Samenstelling JKS Bestuur (versie sept. 2018)