logoKorczak Stichting

In 1982 is de Janusz Korczak Stichting in Nederland opgericht. Zij stelt zich ten doel het verbreiden van de kennis van het leven en werk van Janusz Korczak (art. 2 Statuten) en daarmee de verspreiding van zijn gedachtegoed. Tevens wil de Janusz Korczak Stichting haar initiatieven en activiteiten richten op concretisering van Korczaks ideeën over opvoeding en de rechten van het kind in scholen, kinderopvang en jeugdzorg.

Het gedachtegoed van Korczak wordt gekenmerkt door de volgende vijf principes:

  • respect voor het kind (als mens) in iedere levensfase
  • een gelijkwaardige relatie tussen volwassene en kind
  • het recht van het kind te zijn zoals het is
  • het recht van het kind op de dag van vandaag
  • het recht van het kind op zijn eigen ontwikkeling

Daarom streeft de Janusz Korczak Stichting naar een regelmatige ontmoeting met en inspiratie voor allen die in hun werk een opvoedkundige relatie hebben met kinderen en zich sterk verwant voelen met Korczaks ideeën.

De Stichting streeft geen commerciële doeleinden na en werkt zonder structurele (overheids)subsidies. De Korczak Stichting is politiek onafhankelijk en aan geen enkele politieke partij gelieerd. Indien de Korczak Stichting een initiatief of activiteit van derden ondersteunt, gebeurt dat uitsluitend op basis van een of meer van de bovengenoemde principes uit het werk van Janusz Korczak en het parallel lopen van doelstellingen en intenties tussen de Stichting en derden. Voor de realisering van eigen activiteiten maakt de Stichting gebruik van giften en donaties van haar donateurs en in incidentele gevallen van donaties van andere personen of organisaties.