Aanbod activiteiten

Laatste nieuws

Korczaklezing in Dordrecht

Op 23 januari 2018 wordt in Dordrecht de jaarlijkse Korczaklezing gehouden.  Spreker is o.m. prof. dr. Micha de Winter.

Hier kunt u de uitnodiging downloaden: Uitnodiging Korczaklezing Dordrecht 23 jan. 2018

Forest Kindergarten

Bekijk dit prachtige filmpje over een kleuterschool in Denemarken. Het wordt hoog tijd om ook een Forest Kindergarten in Nederland te starten!

http://www.humo.be/filmpjes/361805/deens-kleuteronderwijs-in-het-bos-docu

 

The last Korczak Boy

Bekijk de indrukwekkende documentaire van Itzchak Belfer, een Israelische kunstenaar die ooit pupil was van Janusz Korczak (zie  op deze website: Janusz Korczak – biografie) of kijk op You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=jq_WUJ5oWjo

https://www.youtube.com/watch?v=jq_WUJ5oWjo

 

Jaarboek 2015 nog verkrijgbaar:  “Het recht van het kind op leven en dood”

Uit angst dat ons kind iets overkomt, ontnemen we het ’t leven
Janusz Korczak StichtingKorczakBeleidsplan Janusz Korczak Stichting 2016 – 2020We gaan op zoek naar de mogelijke betekenis van het recht van het kind op de dood. We stuiten daarbij op twee actuele kwesties:
We leven in een risico mijdende maatschappij, waarin over beschermende opvoeders, hen de vrijheid ontnemen om zelfstandig op onderzoek uit te gaan, om in de vrije natuur te spelen, in bomen te klimmen en in slootjes te vallen.
Ook kinderen kunnen zeer ernstig ziek worden en in een aantal gevallen kan ook voor hen de dood zich onafwendbaar aankondigen. Dat overlijdensproces kan met veel ongemak en soms met ondraaglijk lijden gepaard gaan. Toch is in onze euthanasiewetgeving voor terminale kinderen in de leeftijd van 1-12 jaar niet geregeld dat zij, in overleg met artsen en ouders, voor hun eigen moment van doodgaan mogen kiezen. Rond deze twee kwesties komen in dit jaarboek verschillende wetenschappers, ouders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen aan het woord.isbn 9789052637235 – 144 pag. – € 15,–.

“Je bent er geweest”

Op 20 november 2015, de Dag van de Rechten van het Kind kwam dit boekje uit:

een boekje met gedichten en cartoons over de rechten van kinderen in Israel en Palestina.  Auteur: Arie de Bruin Illustrator: Len Munnik, ISBN 978 94 91740 37 4 (Levendig Uitgever, 2015) Prijs € 10,-

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Vredesorganisatie PAX, Kerk en Wereld, Kairos Palestina, Palestine Link en Vrienden van Sabeel Nederland.

9200000050999576

Opbrengst van het boekje voor project kinderen in Palestina

Met de opbrengsten van dit boek wordt het YMCA project “Post- trauma Rehabilitation of the Palestinian Ex-detainee Children in the West Bank” in Beit Sahour (Palestina) ondersteund. http://www.ej-ymca.org/rehab/en/our-work/ongoing-projects. Het project helpt ex-gedetineerde kinderen (tot de leeftijd van achttien jaar oud), hun families en hun gemeenschappen in de verschillende steden van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem en is gericht op verbetering van hun psychosociale welzijn en het wil hen opnieuw in de samenleving integreren. Het boekje is te koop via de Korczakstichting: info@korczak.nl

 

Het meisje met het omgekeerde magneetje

Platen: pleegmoeder Linda Tekst: pleegmoeder Cornelie. Een uniek prentenboekje over pleegkinderen en hechting

voorkant_prentenboek_het_meisje_met-kleingratis te downloaden: prentenboek: het_meisje_met_het_omgekeerde_magneetje

Column

De nieuwste column (december 2017)

Het uniform van kinderlijkheid

“Wij hebben kinderen het uniform van kinderlijkheid aangetrokken en we geloven dat ze van ons houden, ons respecteren en vertrouwen, dat ze onschuldig, lichtgelovig en dankbaar zijn. Perfect spelen wij de rol van belangeloos verzorger; we zijn ontroerd als we denken aan de offers die wij gebracht hebben en men kan wel zeggen dat we er voorlopig wel bij varen.” (UIT: Janusz Korczak, Hoe houd je van een kind, Amsterdam 1986)

Op scherpe wijze fileert Korczak het beeld van kinderen dat volwassenen er graag op na houden: onschuldige, kwetsbare wezentjes, engelachtige gezichtjes, ach…. zielig.

Waarom denken wij zo over kinderen? Omdat we er voorlopig wel bij varen, zegt Korczak. Het geeft ons macht, het geeft ons het recht om hen afhankelijk van ons te maken en het geeft ons de mogelijkheid in het voordeel van volwassenen te beslissen als het zo uitkomt. En die kinderen moeten dan vooral dankbaar zijn, wij offeren ons immers belangeloos voor hen op!

Je zou denken dat Korczak zelf toch wel enig recht van spreken had. Hij trouwde niet, ging bij al die kinderen in het weeshuis wonen, stond 24 uur per dag voor hen klaar en offerde zich inderdaad voor hen op, ging met hen mee de trein in en begeleidde hen tot in de dood. Juist hij durft dit toch aan de kaak te stellen. Doe je dat allemaal nou werkelijk voor die kinderen of is het puur narcisme, komt het je wel goed uit en streelt het je eigen ego? Heb je het beste met hèn voor, of gaat het meer om het beste voor jezelf?

Dat uniform van kinderlijkheid klopt namelijk niet! Kinderen zijn weliswaar kwetsbaar en in veel gevallen afhankelijk, maar wij zijn dat ook. Kinderen zijn volwaardige mensen, hebben rechten en plichten, zij zullen net als volwassenen voortdurend het gevecht tussen goed en kwaad in zichzelf moeten leveren. Ze zijn niet onschuldig en lichtgelovig. Natuurlijk hebben ze jou nodig om hen te steunen bij dit gevecht, maar dat is wederzijds. Jij hebt hen ook nodig als steun in jouw leven. Maar denk niet dat jij als volwassene het kind wel eens even zal leren hoe dat moet. Dan zegt Korczak:

Laat een kind zondigen. Laten we niet proberen om alles te voorkomen, bij elke aarzeling onmiddellijk de juiste weg te wijzen, bij elk gevaar te hulp te snellen. Laten we eraan denken dat wij op ogenblikken van hevige strijd misschien niet aanwezig kunnen zijn. Laat het zondigen. Als de nog zwakke wil tegen de hartstocht vecht, laat hem dan in deze strijd gerust eens een nederlaag lijden. Laten we eraan denken dat de morele weerstand van een kind moet worden getraind en moet groeien in schermutselingen met zijn eigen geweten.” (UIT: Janusz Korczak, Hoe houd je van een kind, Amsterdam 1986)

Wij vinden bepaalde kinderen lastig omdat zij niet aan ons beeld voldoen; zij weigeren dat uniform aan te trekken. Waarom vinden wij dat zo lastig? Omdat het onze eigen rust verstoort.

Met Kerst wordt het beeld van dat onschuldige lieve kind in onze verhalen nog eens extra versterkt. Maar volgens mij was Jezus ook een lastig kind; hij weigerde al op jonge leeftijd bij zijn vader en moeder te blijven en ging als twaalfjarige volop in discussie met gezaghebbende volwassenen. Hij weigerde het uniform van kinderlijkheid te dragen, zoals hij trouwens later ook weigerde het uniform van de volwassenheid aan te trekken en dat kostte hem de kop.

Kinderen doen een beroep op ons: behandel mij met respect, ik ben een volwaardig mens! Op deze wijze over kinderen denken is lastig, het verstoort onze rust…

Arie de Bruin

 

 Zie voor eerdere columns bij Archief (eerder verschenen columns)

 http://korczak.nl/stichting/columns/

 

Korczak Tentoonstelling

01_0664                23_0730

Met financiële hulp van het Prins Bernhard Fonds kon de Janusz Korczak Stichting in 1992 een mobiele tentoonstelling inrichten over het leven en werk van Janusz Korczak. De tentoonstelling, bestaande uit 14 dubbel-panelen, aangevuld met een interessante literatuurtafel, is inmiddels niet alleen in Nederland een groot succes, maar is ook regelmatig in het buitenland. Inmiddels zijn alle teksten in het Frans, Engels en Duits beschikbaar.

De tentoonstelling bestaat uit de volgende onderdelen:

* Korczaks leven en activiteiten tot aan de Eerste Wereldoorlog: een uitgebreide tijdtafel, beelden uit Warschau van deze eeuw en opnamen uit de zomerkampen, waar Korczak intensief bij betrokken was.

* De oprichting van het weeshuis ‘Dom Sierot’ in 1912: veel foto’s van kinderen, medewerkers en natuurlijk het dagelijks leven in het weeshuis. Oud-pupillen komen aan het woord en de bijzondere positie van Stefania Wilczyñska, Korczaks naaste medewerker, wordt belicht.

*Beelden van het weeshuis ‘Nasz Dom’: opgericht na Korczaks terugkeer van Kiev, waar hij als arts-officier gelegerd was. We zien de beroemde Krochmalnastraat vergezeld van een aantal levendige herinneringen van Isaac Bashevis Singer, geboren en getogen op no 10. Korczaks aanklacht tegen de maatschappij en het onrecht wat kinderen wordt aangedaan vormen een essentieel onderdeel in dit gedeelte van de tentoonstelling.

*De kinderkrant (de Kleine Revue): foto’s en origineel materiaal uit de periode dat Korczak de kinderkrant (de Kleine Revue) leidde.

* Montessori, Pestalozzi, Tagore en Tolstoj: foto’s van voorbeelden van Korczak, die hem beïnvloed hebben of waarover hijzelf uitspraken gedaan heeft.

* Uitvoerig wordt de Ghetto-periode in beeldgerecht: het onmenselijke leed, de transporten en tenslotte Korczaks laatste gang met de kinderen en medewerkers.

* Herinneringen en monumenten: enkele panelen zijn gewijd aan de herinneringen, zoals die vorm kregen in monumenten, teksten, kindertekeningen, haiku’s, e.d.

* Kinderen nu: met opzet zijn er onderdelen in de tentoonstelling opgenomen die de situatie van kinderen op dit moment laten zien. Hoe het staat met de rechten van het Kind? Hoe gaan volwassenen nu met kinderen om? Waar kunnen de kinderen hun gelijk, hun recht halen?

* Korczak als auteur: er zijn enkele panelen die laten zien hoe veelzijdig Korczak als auteur was: toneelstukken, kinderboeken, pedagogische werken, etc.

* ‘We geven jullie niets …’: de tentoonstelling eindigt met de tekst die Korczak zijn kinderen meegaf als ze het weeshuis verlieten.

Als rode draad door de hele tentoonstelling lopen de vele uitspraken die Korczak gedaan heeft over de opvoeding en de gelijkwaardigheid van volwassenen en kinderen. Aan de tentoonstelling is ook een boekenkoffer toegevoegd, zodat indien gewenst ook een literatuurtafel ingericht kan worden.

Informatie over het huren van de tentoonstelling via het secretariaat van de Janusz Korczak Stichting: info@korczak.nl  of  020 – 644 70 18

22_0727               26_0739

Workshops

Workshops tijdens studiedagen, conferenties, inspiratie-avonden, lessen en colleges

Naast een inleiding over het gedachtegoed van Korczak, zijn pedagogische ideeën en zijn leven en werk, wordt zo mogelijk altijd aangesloten bij het thema van de dag en bij de beginsituatie van de deelnemers. Voor leerlingen, studenten, leerkrachten, ouders, opvoeders worden verschillen activiteiten en werkvormen aangeboden: discussie, poëzie, muziek, dramatische werkvormen

Enkele referenties:

“Ik was diep onder de indruk van de workshop over Janusz Korczak. Het heeft me echt aan het denken gezet en als ik nu voor de klas sta, vraag ik me wel eens af: Hoe zou Korczak hier op hebben gereageerd?” (leerkracht op STIBCO-conferentie te Bodegraven)

” De workshop over Janusz Korczak heeft mij een mooie spiegel voorgehouden. Ik heb hier veel aan gehad voor mijn dagelijkse praktijk” (studiedag Kind en Onderwijs Rotterdam)

 “Ik kan meestal zijn zoals ik ben, maar soms niet dan zeggen ze van tevoren dat ik niet zo druk mag zijn, maar zo ben ik en ik wil zijn zoals ik ben”. (uitspraak van Frederike, leerling in groep 6a van de Nassauschool in Groningen, n.a.v. een les over Kinderrechten en Janusz Korczak: “Elk kind heeft het recht te zijn wie hij is”)

“Ik vind deze rechten perfect. Geen enkel mens zou in deze tijd op deze rechten komen. Iedereen gaat van de erge dingen uit, zoals recht op bescherming tegen oorlog, terwijl deze rechten meer voorkomen.” (uitspraak van een leerling uit havo-2 tijdens een workshop over Korczak en de Kinderrechten)

 

Aanvragen via info@korczak.nl

Nash Dom kampen

Nash-Dom SAM7493-e1409741012563

Nash Dom is een kamp voor kinderen van 5 t/m 13 jaar, dat sinds 2009 in Nederland wordt georganiseerd. Sinds 2015 is er ook een groep van 13+! Het kamp wordt verzorgd door vrijwilligers die, (al dan niet professioneel) vaker met kinderen te maken hebben. Nash Dom is één van de activiteiten die georganiseerd worden vanuit de Janusz Korczak Stichting.

Kosten

Meegaan op kamp kost 175,- euro per kind. Dit is inclusief overnachtingen, eten en drinken, eventuele uitjes en begeleiding, maar exclusief het vervoer naar de kamplocatie en terug.

We vinden dat alle kinderen die mee willen, mee moeten kunnen. De kosten mogen hierin geen belemmering zijn. Wanneer dit zo is kun je (of kunnen jouw ouders/verzorgers) contact opnemen met ons, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Elk jaar vragen we de ouders om, als zij hiertoe in staat zijn, een extra bedrag over te maken. Hiermee kunnen we dan ook een deel van de kosten dekken voor kinderen van wie de ouders dit zelf niet kunnen.

Inschrijven
Opgeven kan via het inschrijfformulier. (zie http://www.nashdom.nl). Een aantal weken voor het kamp wordt er een brief gestuurd met aanvullende informatie en een factuur. In de week voor het kamp neemt de begeleiding die uw kind (of jou) in de groep heeft, contact met u op om kennis te maken en te vragen naar eventuele bijzonderheden.

Contact  via  www.nashdom.nl

 Enkele foto’s van het kamp

  _SAM0400_sam0107-kopie  _sam0440-1-kopie_sam0213-kopie

Geschiedenis

Vele jaren heeft de Janusz Korczak Stichting samen met haar zusterorganisatie in Rusland Nash Dom kampen voor Russische en Nederlandse kinderen georganiseerd. Vanaf 2009 worden deze kampen ook in Nederland gehouden. Verschillende Korczakorganisaties in de wereld organiseren jaarlijks kampen voor kinderen onder de naam Nash Dom. De ideeën van Janusz Korczak worden daar in praktijk gebracht.

Sponsoring

Om het Nash Dom kamp ook mogelijk te maken voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers niet in staat zijn om de kosten geheel of gedeeltelijk te betalen, worden we door verschillende organisaties gesponsord. Wij stellen hun steun zeer op prijs:

Overzicht  Sponsoren van het Nash Dom kamp 2015

– Maria Strootfonds (Van de Zusters der Voorzienigheid te Heemsted) http://www.devoorzienigheid.nl

– Stichting Boschuysen: http://www.boschuysen.nl

– Stichting Zonnige Jeugd: http://www.zonnigejeugd.nl

– Fundatie Luden van Stoutenburg: http://www.fundatiesobbe.nl

– Johanna Donk de Grote  Stichting: http://www.djdgs.nl

– Stichting Hulp na Onderzoek: http://www.hulpnaonderzoek.nl

– Weeshuis van de Doopsgezinden: http://www.weeshuisdoopsgezinden.nl

– Firma Hogenbos

– Westfriese Ecclesia: http://www.westfrieseekklesia.nl

– Kath.Stichting Blinden en Slechtzienden: http://www.ksbs.nl

Wilt U de Nash Dom kampen ook steunen, laat het ons weten via  info@korczak.nl

Laatste nieuws

Korczakprijs

 Korczakprijs

De Janusz Korczakstichting kent eenmaal per twee jaar de Korczakprijs toe aan een organisatie die op bijzondere wijze actief vorm geeft aan een pedagogische praktijk waarin kinderen, geheel in de geest van het gedachtegoed van Korczak, tot hun recht komen.

De prijs bestaat uit een borstbeeld van Janusz Korczak. Dit beeld mag de organisatie een prominente plaats geven binnen haar gebouw(en).

Uitgangspunten voor het toekennen van de tweejaarlijkse  Korczakprijs

Het gaat om een organisatie, persoon of project

  • die zelf direct met kinderen en/of jongeren werkt;
  • die dat in het algemeen doet in de geest van Korczak, al is het expliciet uitgaan van diens  ideeën niet noodzakelijk;
  • die dat doet op een manier die met name gekenmerkt wordt door respect voor de rechten, de eigen belevingswereld en de eigen actieve inbreng van kinderen en jongeren
  • en die op een creatieve en vernieuwende manier vorm geeft aan het leven van kinderen.

Hoe worden genomineerden voor de prijs aangedragen?

  • door het bestuur van de Korczak Stichting
  • via een oproep in het Bulletin of d.m.v. de website
  • door de juryleden zelf.

Hoe is de jury samengesteld?

De jury bestaat uit een oneven aantal personen ( meestal drie) + een vertegenwoordiger van het bestuur ( zonder stemrecht, hij of zij bewaakt de uitgangspunten van de Korczakprijs.)

In 2016 bestaat de jury uit:

 • Eva van den Heuvel (voorzitter van de jury; forensisch orthopedagoog in opleiding)
 • Martin van Rooyen (pedagoog)
 • Aafke Vermeijden (pastor bij SjSj Het Keerpunt/Icarus, Cadier en Keer)
 • Theo Cappon  (pedagoog, toegevoegd bestuurslid van de Korczakstichting)

Wie ontving de Korczakprijs in de afgelopen jaren?

2016

WALHALLAb (v/h De Kruittoren in Zutphen): een prachtig leer/werk-project, ateliermaakplaats voor kinderen en jongeren!

schermafbeelding-2017-01-05-om-14-28-29

2014

Improbattle, improvisatietheater voor jongeren tot 26 jaar. (www.improbattle.nl)

schermafbeelding-2017-01-05-om-14-32-21

2012

Stichting Leerorkest. Het Leerorkest staat voor een innovatief muziekonderwijsconcept waarbij alle kinderen op school een muziekinstrument leren bespelen en samen spelen in een groot orkest: een Leerorkest.

(www.leerorkest.nl)

logo

2010

Stichting De Vrolijkheid: Voor kinderen en jongeren in asielzoekercentra organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in de azc’s creatieve activiteiten. Kunst is het instrument dat we ze geven. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun (vaak dramatische) verhaal vorm te geven. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn. (www.vrolijkheid.nl)

schermafbeelding-2017-01-05-om-14-33-20

In voorgaande jaren waren dit: Justitiële jeugdinrichting Het Keerpunt, Cadier en Keer (Limburg), De Pedagogische Academie van de Hogeschool Alkmaar, “Kinderen voor Vrede” te Haarlem, De heer Lejo Schenk, maker van kinderprogramma’s voor radio en TV, Leef- Werkschool ‘Eigenwijs’ te Nijmegen, Kinderjury voor de beste Kinderboeken. (locatie Jeugdbibliotheek Arnhem), Eva Ball, oprichtster van Speeltheater ‘De Kopergietery’ in Gent België, De jeugdbibliotheek in Heerhugowaard, Thuis op straat in Rotterdam.

De Korczak Stichting roept personen of organisaties op om individuele personen of instellingen voor te dragen voor de Korczakprijs!

Gastcolleges en lezingen

Gastcolleges

Jaarlijks worden gastcolleges verzorgd op diverse pabo’s en andere pedagogische opleidingen. Naast een inleiding over het leven en werk en de pedagogische ideeën van Korczak, krijgen studenten ook nadere informatie wanneer zij zich hierin verder willen verdiepen of het willen gebruiken voor hun scriptie of afstudeerwerkstuk.

Enkele opmerkingen van studenten:

“Die Korczak was eigenlijk heel bijzonder. Dat hij zelfs zijn kinderen trouw bleef toen zij naar  een concentratiekamp werden gevoerd, vind ik echt bijzonder. Welke juf of meester heeft zo veel voor zijn kinderen over?”

“Zo wil ik later ook juf zijn: de kinderen hebben ook rechten in mijn klas” 

 


Lezingen

De Janusz Korczak Stichting verzorgt lezingen tijdens studiedagen, conferenties, themadagen, inspiratieavonden e.d.

Naast een inleiding over het gedachtegoed van Korczak, zijn pedagogische ideeën en zijn leven en werk, wordt zo mogelijk aangesloten bij het thema van de dag. In de afgelopen jaren werden o.m. lezingen verzorgd schoolteams, conferenties voor kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, themadagen voor verschillende vormen van onderwijs en opvoeding.

Enkele referenties:

“Ik was diep onder de indruk van de inleiding over Janusz Korczak. Ik kan gerust zeggen dat ik geen woord heb gemist” (Conferentie STIBCO, Bodegraven)

” De inleiding over Janusz Korczak heeft mij een mooie spiegel voorgehouden. Ik heb hier veel aan gehad voor mijn dagelijkse praktijk” (studiedag Kind en Onderwijs Rotterdam)

 


Aanvragen

Via info@korczak.nl kunnen gastcolleges of lezingen worden aangevraagd. U kunt ook bellen naar Arie de Bruin (078 – 6144371; 06 – 40963629) of naar het nummer van de Korczakstichting (020 – 6447018).  In onderling overleg worden de mogelijkheden besproken en afspraken gemaakt. De kosten zijn beperkt, aangezien de stichting op ideële, niet commerciële basis werkt.

Lezingen en gastcolleges worden verzorgd door bestuursleden en andere medewerkers van de Korczakstichting die allen professioneel geschoold zijn. Zij zijn (of waren) werkzaam in onderwijs, jeugdzorg of andere pedagogische instellingen en hebben veel ervaring in de praktijk van onderwijs en/of opvoeding.

 

 

 

 

 

Activiteiten

Ons belangrijkste doel is om de ideeën van Korczak, deze grote pedagoog en grondlegger van de Rechten van het Kind, onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen, met name ouders en andere opvoeders.

De stichting probeert dit doel te verwezenlijken door middel van diverse activiteiten:

 • het geven van lezingen op conferenties, studiedagen, vergaderingen
 • gastcolleges bij pedagogische opleidingen zoals pabo, lerarenopleiding, roc, hogeschool en universiteit
 • het verzorgen van workshops en trainingen tijdens studiedagen in het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg
 • ouderavonden op scholen, bso, kinderopvang, jeugdzorg
 • organisatie van conferenties
 • Nash Dom kamp: jaarlijks vakantiekamp voor kinderen (zie http://www.nashdom.nl)
 • uitgave van een jaarboek rond een actueel pedagogisch thema. De meeste jaarboeken zijn nog te bestellen. Voor een overzicht zie Jaarboeken Korczak Stichting
 • uitreiking van de Korczakprijs
 • stimuleren en ondersteunen van Nederlandse vertalingen van de werken van Janusz Korczak
 • uitgave van boeken en brochures die direct gerelateerd zijn aan het gedachtegoed van Korczak
 • deelname aan activiteiten van de International Korczak Association (IKA)
 • deelname aan Working Group on the Quality of Childhood at the European Parliament (QOC)
 • beschikbaar stellen van een tentoonstelling over het leven en werk van Korczak
 • incidentele activiteiten zoals: geven van informatie aan studenten i.v.m. onderzoek of scriptie, schrijven van artikelen voor vakbladen, artikelen voor www.HetKind.org , reacties op actuele zaken naar vakbladen, kranten etc.
 • verzorgen van het (digitale) Korczak Bulletin (min. 5x per jaar)

Korczakprijs 2014