Aanbod activiteiten

Laatste nieuws

Het nieuwste bulletin is uit: hier te downloaden….

 

Forest Kindergarten

Bekijk dit prachtige filmpje over een kleuterschool in Denemarken. Het wordt hoog tijd om ook een Forest Kindergarten in Nederland te starten!

http://www.humo.be/filmpjes/361805/deens-kleuteronderwijs-in-het-bos-docu

The last Korczak Boy

Bekijk de indrukwekkende documentaire van Itzchak Belfer, een Israelische kunstenaar die ooit pupil was van Janusz Korczak (zie  op deze website: Janusz Korczak – biografie) of kijk op You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=jq_WUJ5oWjo

 

 

 Je bent er geweest

9200000050999576

Met de opbrengsten van dit boek wordt het YMCA project “Post- trauma Rehabilitation of the Palestinian Ex-detainee Children in the West Bank” in Beit Sahour (Palestina) ondersteund. http://www.ej-ymca.org/rehab/en/our-work/ongoing-projects. Het project helpt ex-gedetineerde kinderen (tot de leeftijd van achttien jaar oud), hun families en hun gemeenschappen in de verschillende steden van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem en is gericht op verbetering van hun psychosociale welzijn en het wil hen opnieuw in de samenleving integreren. Het boekje is te koop via de Korczakstichting: info@korczak.nl

 

 

Column

De nieuwste column van Arie de Bruin (febr. 2020)

Column: Het verlangen naar perfectie

“We moeten het bedrieglijke verlangen naar perfecte kinderen afzweren! Wij dromen van de volmaakte mens. Maar een kind heeft het recht te zijn zoals het is!”

Janusz Korczak

Is er een rangorde te maken in de kwaliteit van mensen? Is de ene mens beter gelukt dan de andere? In een tijd van de maakbare samenleving heeft het er alle schijn van dat we die rangorde impliciet dan wel expliciet hanteren. Als je maanden voor de geboorte ontdekt dat er ‘iets’ niet in orde of naar wens is, geeft de medische techniek talloze mogelijkheden om ervoor te zorgen dat dit ‘niet gelukte’ kind niet ter wereld zal komen. En aan het eind van het leven discussiëren we ook volop over perfectie en imperfectie. Natuurlijk begrijp ik alle dilemma’s van aanstaande ouders die de mogelijkheid aangrijpen om een levenslange lijdensweg te willen voorkomen. En ik begrijp ook alle dilemma’s die zich voordoen als je geconfronteerd wordt met de aftakeling van een mens die je ooit als krachtig persoon heb gekend. Maar is die nu minder perfect? Ik heb er geen oplossing voor….

Als arts kende Korczak die dilemma’s ook. Hij had soms te maken met kinderen met vele beperkingen en ook met ernstig zieke kinderen. Ooit schreef hij: “Euthanasie, het mag niet, maar we moeten het er wel over hebben.” En hij schreef: “We moeten het bedrieglijke verlangen naar perfecte kinderen afzweren! Wij dromen van de volmaakte mens. Maar een kind heeft het recht te zijn zoals het is!”

Nog niet zo lang geleden waaide er een verderfelijke geest door Europa die een rangorde heel expliciet maakte: je had “über” en “unter” en daartussen nog talloze varianten. Er waren zelfs beschrijvingen van de verschillende soorten en er werden diverse medische experimenten uitgevoerd om de theorieën te staven. Korczak en zijn kinderen stonden in die rangorde ver onderaan en wij weten wat dat betekende. Verbijsterd vragen wij ons steeds weer af, hoe het ooit zover kon komen. Zou het weer kunnen gebeuren? Gelukkig hebben we die geest achter ons gelaten, maar hij ligt dichtbij op de loer….

Ook op school zijn we voortdurend bezig om een rangorde te bepalen van de kinderen in de klas. Als je als kind een beetje onderaan de ladder bungelt, besef je dat al heel snel. Vraag aan kinderen in je klas waar zij denken dat zij zich bevinden in die rangorde; zelfs in groep 1 of 2 weten de meesten dit precies aan te geven. En wie is de beste van de klas, de meest perfecte? Ook dat weten zij haarscherp te benoemen.

In theorie willen we er natuurlijk niet aan om het ene kind beter gelukt te vinden dan het andere, maar in de praktijk doen we dat wel, en elk kind voelt dat…. en gaat dat zelf ook toepassen! Zo geven we dit verderfelijke denken door.

Vanzelfsprekend zullen we onderscheid maken: de ene mens is de andere niet. Maar die rangorde van “slecht, onvoldoende, voldoende, goed, beter, best”, zullen we die nu maar eens afschaffen?! Misschien lukt het ons dan een klein beetje om elk kind het recht te geven om te zijn wie hij is.

Arie de Bruin

 

 

 http://korczak.nl/stichting/columns/

 

Korczak Tentoonstelling

Geheel vernieuwde tentoonstelling over leven en werk van Korczak

Sinds november 2018 hebben we een geheel vernieuwde tentoonstelling over het leven en werk van Janusz Korczak en zijn betekenis voor de huidige pedagogische wereld. De tentoonstelling bestaat uit 9 banners, die eenvoudig vervoerd en opgezet kunnen worden.

Informatie over het huren van de tentoonstelling via het secretariaat van de Janusz Korczak Stichting: info@korczak.nl  of  078 – 6144371

22_0727

Workshops

Workshops tijdens studiedagen, conferenties, inspiratie-avonden, lessen en colleges

Naast een inleiding over het gedachtegoed van Korczak, zijn pedagogische ideeën en zijn leven en werk, wordt zo mogelijk altijd aangesloten bij het thema van de dag en bij de beginsituatie van de deelnemers. Voor leerlingen, studenten, leerkrachten, ouders, opvoeders worden verschillen activiteiten en werkvormen aangeboden: discussie, poëzie, muziek, dramatische werkvormen

Enkele referenties:

“Ik was diep onder de indruk van de workshop over Janusz Korczak. Het heeft me echt aan het denken gezet en als ik nu voor de klas sta, vraag ik me wel eens af: Hoe zou Korczak hier op hebben gereageerd?” (leerkracht op STIBCO-conferentie te Bodegraven)

” De workshop over Janusz Korczak heeft mij een mooie spiegel voorgehouden. Ik heb hier veel aan gehad voor mijn dagelijkse praktijk” (studiedag Kind en Onderwijs Rotterdam)

 “Ik kan meestal zijn zoals ik ben, maar soms niet dan zeggen ze van tevoren dat ik niet zo druk mag zijn, maar zo ben ik en ik wil zijn zoals ik ben”. (uitspraak van Frederike, leerling in groep 6a van de Nassauschool in Groningen, n.a.v. een les over Kinderrechten en Janusz Korczak: “Elk kind heeft het recht te zijn wie hij is”)

“Ik vind deze rechten perfect. Geen enkel mens zou in deze tijd op deze rechten komen. Iedereen gaat van de erge dingen uit, zoals recht op bescherming tegen oorlog, terwijl deze rechten meer voorkomen.” (uitspraak van een leerling uit havo-2 tijdens een workshop over Korczak en de Kinderrechten)

 

Aanvragen via info@korczak.nl

Nash Dom kampen

Nash-Dom SAM7493-e1409741012563

Nash Dom is een kamp voor kinderen van 5 t/m 13 jaar, dat sinds 2009 in Nederland wordt georganiseerd. Sinds 2015 is er ook een groep van 13+! Het kamp wordt verzorgd door vrijwilligers die, (al dan niet professioneel) vaker met kinderen te maken hebben. Nash Dom is één van de activiteiten die georganiseerd worden vanuit de Janusz Korczak Stichting.

Kosten

We proberen de prijs zo laag mogelijk te houden. Meegaan op kamp kost de laatste jaren ongeveer 175,- euro per kind. Dit is inclusief overnachtingen, eten en drinken, eventuele uitjes en begeleiding, maar exclusief het vervoer naar de kamplocatie en terug.

We vinden dat alle kinderen die mee willen, mee moeten kunnen. De kosten mogen hierin geen belemmering zijn. Wanneer dit zo is kun je (of kunnen jouw ouders/verzorgers) contact opnemen met ons, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Elk jaar vragen we de ouders om, als zij hiertoe in staat zijn, een extra bedrag over te maken. Hiermee kunnen we dan ook een deel van de kosten dekken voor kinderen van wie de ouders dit zelf niet kunnen. We hebben ook jaarlijks een aantal sponsors die ons extra geld geven om het kamp voor ieder kind mogelijk te maken.

Inschrijven
Opgeven kan via het inschrijfformulier. (zie http://www.nashdom.nl). Een aantal weken voor het kamp wordt er een brief gestuurd met aanvullende informatie en een factuur. In de week voor het kamp neemt de begeleiding die uw kind (of jou) in de groep heeft, contact met u op om kennis te maken en te vragen naar eventuele bijzonderheden.

Contact  via  www.nashdom.nl

Geschiedenis

Vele jaren heeft de Janusz Korczak Stichting samen met haar zusterorganisatie in Rusland Nash Dom kampen voor Russische en Nederlandse kinderen georganiseerd. Vanaf 2009 worden deze kampen ook in Nederland gehouden. Verschillende Korczakorganisaties in de wereld organiseren jaarlijks kampen voor kinderen onder de naam Nash Dom. De ideeën van Janusz Korczak worden daar in praktijk gebracht.

Sponsoring

Om het Nash Dom kamp ook mogelijk te maken voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers niet in staat zijn om de kosten geheel of gedeeltelijk te betalen, worden we door verschillende organisaties gesponsord. Wij stellen hun steun zeer op prijs:

Overzicht  Sponsoren van het Nash Dom kamp 2015

– Maria Strootfonds (Van de Zusters der Voorzienigheid te Heemsted) http://www.devoorzienigheid.nl

– Stichting Boschuysen: http://www.boschuysen.nl

– Stichting Zonnige Jeugd: http://www.zonnigejeugd.nl

– Fundatie Luden van Stoutenburg: http://www.fundatiesobbe.nl

– Johanna Donk de Grote  Stichting: http://www.djdgs.nl

– Stichting Hulp na Onderzoek: http://www.hulpnaonderzoek.nl

– Weeshuis van de Doopsgezinden: http://www.weeshuisdoopsgezinden.nl

– Firma Hogenbos

– Westfriese Ecclesia: http://www.westfrieseekklesia.nl

– Kath.Stichting Blinden en Slechtzienden: http://www.ksbs.nl

Wilt U de Nash Dom kampen ook steunen, laat het ons weten via  info@korczak.nl

Laatste nieuws

Korczakprijs

 Korczakprijs

De Janusz Korczakstichting kent eenmaal per twee jaar de Korczakprijs toe aan een organisatie die op bijzondere wijze actief vorm geeft aan een pedagogische praktijk waarin kinderen, geheel in de geest van het gedachtegoed van Korczak, tot hun recht komen.

De prijs bestaat uit een borstbeeld van Janusz Korczak. Dit beeld mag de organisatie een prominente plaats geven binnen haar gebouw(en).

Uitgangspunten voor het toekennen van de tweejaarlijkse  Korczakprijs

Het gaat om een organisatie, persoon of project

  • die zelf direct met kinderen en/of jongeren werkt;
  • die dat in het algemeen doet in de geest van Korczak, al is het expliciet uitgaan van diens  ideeën niet noodzakelijk;
  • die dat doet op een manier die met name gekenmerkt wordt door respect voor de rechten, de eigen belevingswereld en de eigen actieve inbreng van kinderen en jongeren
  • en die op een creatieve en vernieuwende manier vorm geeft aan het leven van kinderen.

Hoe worden genomineerden voor de prijs aangedragen?

  • door het bestuur van de Korczak Stichting
  • via een oproep in het Bulletin of d.m.v. de website
  • door de juryleden zelf.

Hoe is de jury samengesteld?

De jury bestaat uit een oneven aantal personen ( meestal drie) + een vertegenwoordiger van het bestuur ( zonder stemrecht, hij of zij bewaakt de uitgangspunten van de Korczakprijs.)

In 2016 bestaat de jury uit:

 • Eva van den Heuvel (voorzitter van de jury; forensisch orthopedagoog in opleiding)
 • Martin van Rooyen (pedagoog)
 • Aafke Vermeijden (pastor bij SjSj Het Keerpunt/Icarus, Cadier en Keer)
 • Anouk Brink  (orthopedagoog, toegevoegd bestuurslid van de Korczakstichting)

Wie ontving de Korczakprijs in de afgelopen jaren?

2018

Stichting Project Bonaire: een bijzonder project voor de opvang van kinderen en jongeren in Bonaire waar respect en vertrouwen hoog in het vaandel staan. Zie: http://www.stichtingproject.com/nl/

2016

WALHALLAb (v/h De Kruittoren in Zutphen): een prachtig leer/werk-project, ateliermaakplaats voor kinderen en jongeren! Zie: https://www.walhallab.nl

2014

Improbattle, improvisatietheater voor jongeren tot 26 jaar. (www.improbattle.nl)

2012

Stichting Leerorkest. Het Leerorkest staat voor een innovatief muziekonderwijsconcept waarbij alle kinderen op school een muziekinstrument leren bespelen en samen spelen in een groot orkest: een Leerorkest.

(www.leerorkest.nl)

2010

Stichting De Vrolijkheid: Voor kinderen en jongeren in asielzoekercentra organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in de azc’s creatieve activiteiten. Kunst is het instrument dat we ze geven. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun (vaak dramatische) verhaal vorm te geven. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn. (www.vrolijkheid.nl)

In voorgaande jaren waren dit: Justitiële jeugdinrichting Het Keerpunt, Cadier en Keer (Limburg), De Pedagogische Academie van de Hogeschool Alkmaar, “Kinderen voor Vrede” te Haarlem, De heer Lejo Schenk, maker van kinderprogramma’s voor radio en TV, Leef- Werkschool ‘Eigenwijs’ te Nijmegen, Kinderjury voor de beste Kinderboeken. (locatie Jeugdbibliotheek Arnhem), Eva Ball, oprichtster van Speeltheater ‘De Kopergietery’ in Gent België, De jeugdbibliotheek in Heerhugowaard, Thuis op straat in Rotterdam.

De Korczak Stichting roept personen of organisaties op om individuele personen of instellingen voor te dragen voor de Korczakprijs!

Korczak Scriptie prijs

Tevens reikt de stichting eenmaal per twee jaar de Korczak Scriptieprijs uit aan studenten van een pedagogische opleiding voor een werkstuk waarin het gedachtegoed van Korczak op bijzondere wijze tot uiting komt. Zie voor meer informatie en aanmelding: Uitnodiging scriptieprijs

In 2017 werd de Korczak Scriptieprijs uitgereikt aan Charlotte Kölder  van de de Hogeschool Rotterdam voor haar scriptie  “Structuur bieden en trauma sensitief opvoeden, kan dat?”

Gastcolleges en lezingen

Gastcolleges

Jaarlijks worden gastcolleges verzorgd op diverse pabo’s en andere pedagogische opleidingen. Naast een inleiding over het leven en werk en de pedagogische ideeën van Korczak, krijgen studenten ook nadere informatie wanneer zij zich hierin verder willen verdiepen of het willen gebruiken voor hun scriptie of afstudeerwerkstuk.

Enkele opmerkingen van studenten:

“Die Korczak was eigenlijk heel bijzonder. Dat hij zelfs zijn kinderen trouw bleef toen zij naar  een concentratiekamp werden gevoerd, vind ik echt bijzonder. Welke juf of meester heeft zo veel voor zijn kinderen over?”

“Zo wil ik later ook juf zijn: de kinderen hebben ook rechten in mijn klas” 

 


Lezingen

De Janusz Korczak Stichting verzorgt lezingen tijdens studiedagen, conferenties, themadagen, inspiratieavonden e.d.

Naast een inleiding over het gedachtegoed van Korczak, zijn pedagogische ideeën en zijn leven en werk, wordt zo mogelijk aangesloten bij het thema van de dag. In de afgelopen jaren werden o.m. lezingen verzorgd schoolteams, conferenties voor kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, themadagen voor verschillende vormen van onderwijs en opvoeding.

Enkele referenties:

“Ik was diep onder de indruk van de inleiding over Janusz Korczak. Ik kan gerust zeggen dat ik geen woord heb gemist” (Conferentie STIBCO, Bodegraven)

” De inleiding over Janusz Korczak heeft mij een mooie spiegel voorgehouden. Ik heb hier veel aan gehad voor mijn dagelijkse praktijk” (studiedag Kind en Onderwijs Rotterdam)

 


Aanvragen

Via info@korczak.nl kunnen gastcolleges of lezingen worden aangevraagd. U kunt ook bellen naar Arie de Bruin (06 – 40963629) of naar het nummer van de Korczakstichting (078 – 6144371).  In onderling overleg worden de mogelijkheden besproken en afspraken gemaakt. De kosten zijn beperkt, aangezien de stichting op ideële, niet commerciële basis werkt.

Lezingen en gastcolleges worden verzorgd door bestuursleden en andere medewerkers van de Korczakstichting die allen professioneel geschoold zijn. Zij zijn (of waren) werkzaam in onderwijs, jeugdzorg of andere pedagogische instellingen en hebben veel ervaring in de praktijk van onderwijs en/of opvoeding.

 

 

 

 

 

Activiteiten

Ons belangrijkste doel is om de ideeën van Korczak, deze grote pedagoog en grondlegger van de Rechten van het Kind, onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen, met name ouders en andere opvoeders.

De stichting probeert dit doel te verwezenlijken door middel van diverse activiteiten:

 • het geven van lezingen op conferenties, studiedagen, vergaderingen
 • gastcolleges bij pedagogische opleidingen zoals pabo, lerarenopleiding, roc, hogeschool en universiteit
 • het verzorgen van workshops en trainingen tijdens studiedagen in het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg
 • ouderavonden op scholen, bso, kinderopvang, jeugdzorg
 • organisatie van conferenties
 • Nash Dom kamp: jaarlijks vakantiekamp voor kinderen (zie http://www.nashdom.nl)
 • uitgave van een jaarboek rond een actueel pedagogisch thema. De meeste jaarboeken zijn nog te bestellen. Voor een overzicht zie Jaarboeken Korczak Stichting
 • uitreiking van de Korczakprijs
 • stimuleren en ondersteunen van Nederlandse vertalingen van de werken van Janusz Korczak
 • uitgave van boeken en brochures die direct gerelateerd zijn aan het gedachtegoed van Korczak
 • deelname aan activiteiten van de International Korczak Association (IKA)
 • deelname aan Working Group on the Quality of Childhood at the European Parliament (QOC)
 • beschikbaar stellen van een tentoonstelling over het leven en werk van Korczak
 • incidentele activiteiten zoals: geven van informatie aan studenten i.v.m. onderzoek of scriptie, schrijven van artikelen voor vakbladen, artikelen voor www.HetKind.org , reacties op actuele zaken naar vakbladen, kranten etc.
 • verzorgen van het (digitale) Korczak Bulletin (min. 5x per jaar)

Korczakprijs 2014