01_0664                23_0730

Met financiële hulp van het Prins Bernhard Fonds kon de Janusz Korczak Stichting in 1992 een mobiele tentoonstelling inrichten over het leven en werk van Janusz Korczak. De tentoonstelling, bestaande uit 14 dubbel-panelen, aangevuld met een interessante literatuurtafel, is inmiddels niet alleen in Nederland een groot succes, maar is ook regelmatig in het buitenland. Inmiddels zijn alle teksten in het Frans, Engels en Duits beschikbaar.

De tentoonstelling bestaat uit de volgende onderdelen:

* Korczaks leven en activiteiten tot aan de Eerste Wereldoorlog: een uitgebreide tijdtafel, beelden uit Warschau van deze eeuw en opnamen uit de zomerkampen, waar Korczak intensief bij betrokken was.

* De oprichting van het weeshuis ‘Dom Sierot’ in 1912: veel foto’s van kinderen, medewerkers en natuurlijk het dagelijks leven in het weeshuis. Oud-pupillen komen aan het woord en de bijzondere positie van Stefania Wilczyñska, Korczaks naaste medewerker, wordt belicht.

*Beelden van het weeshuis ‘Nasz Dom’: opgericht na Korczaks terugkeer van Kiev, waar hij als arts-officier gelegerd was. We zien de beroemde Krochmalnastraat vergezeld van een aantal levendige herinneringen van Isaac Bashevis Singer, geboren en getogen op no 10. Korczaks aanklacht tegen de maatschappij en het onrecht wat kinderen wordt aangedaan vormen een essentieel onderdeel in dit gedeelte van de tentoonstelling.

*De kinderkrant (de Kleine Revue): foto’s en origineel materiaal uit de periode dat Korczak de kinderkrant (de Kleine Revue) leidde.

* Montessori, Pestalozzi, Tagore en Tolstoj: foto’s van voorbeelden van Korczak, die hem beïnvloed hebben of waarover hijzelf uitspraken gedaan heeft.

* Uitvoerig wordt de Ghetto-periode in beeldgerecht: het onmenselijke leed, de transporten en tenslotte Korczaks laatste gang met de kinderen en medewerkers.

* Herinneringen en monumenten: enkele panelen zijn gewijd aan de herinneringen, zoals die vorm kregen in monumenten, teksten, kindertekeningen, haiku’s, e.d.

* Kinderen nu: met opzet zijn er onderdelen in de tentoonstelling opgenomen die de situatie van kinderen op dit moment laten zien. Hoe het staat met de rechten van het Kind? Hoe gaan volwassenen nu met kinderen om? Waar kunnen de kinderen hun gelijk, hun recht halen?

* Korczak als auteur: er zijn enkele panelen die laten zien hoe veelzijdig Korczak als auteur was: toneelstukken, kinderboeken, pedagogische werken, etc.

* ‘We geven jullie niets …’: de tentoonstelling eindigt met de tekst die Korczak zijn kinderen meegaf als ze het weeshuis verlieten.

Als rode draad door de hele tentoonstelling lopen de vele uitspraken die Korczak gedaan heeft over de opvoeding en de gelijkwaardigheid van volwassenen en kinderen. Aan de tentoonstelling is ook een boekenkoffer toegevoegd, zodat indien gewenst ook een literatuurtafel ingericht kan worden.

Informatie over het huren van de tentoonstelling via het secretariaat van de Janusz Korczak Stichting: info@korczak.nl  of  020 – 644 70 18

22_0727               26_0739