Het Comité van Aanbeveling bestaat uit mensen die het werk van onze stichting een warm hart toedragen. Wij zijn blij dat belangrijke voortrekkers uit de wereld van onderwijs en opvoeding ons ondersteunen om het gedachtegoed van Janusz Korczak te verspreiden en op te komen voor de rechten van kinderen. In het comité hebben zitting:

1. Jacques Vriens, oud-basisschooldirecteur en kinderboekenschrijver

9a3c0b5“Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontdekken om die te kunnen inzetten voor zichzelf maar óók voor anderen. Dat geeft zelfvertrouwen en vanuit dat gevoel kunnen kinderen aan de slag gaan met de dingen waar ze moeite mee hebben. Daarom spreken de ideeën van Janusz Korczak mij bijzonder aan.”

2.  drs. Riemke Leusink, rector Chr. Lyceum  Zeist 

images-1“ Net als koning Matthijsje de Eerste zijn de ‘prinsjes en prinsesjes’ van de 21ste eeuw vaak eenzaam. Opgroeiend in een tijd  van overvloed, ogenschijnlijk grenzeloze keuzevrijheid en sociale media zijn jongeren op zoek naar wie zij zijn. Juist in onze complexe samenleving is Korczak  actueler en urgenter dan ooit.”

3. prof. dr. Luc Stevens, directeur NIVOZ

Unknown-1 “Korczak, een groot postmodern pedagoog. Actueel dus.”

 4. prof. dr. Hugo Heymans, directie Emma kinderziekenhuis AMC

Unknown-2“Janusz Korczak is voor mij een lichtend voorbeeld van een kinderarts die zich al vroeg in de vorige eeuw heeft ingezet om kinderen de kans te geven hun talenten, hun mogelijkheden, ondanks slechte sociale, economische en/of medische omstandigheden optimaal te ontwikkelen.”

 

5. prof. dr. Jan Willems  (Centre for Human Rights,Maastricht University Faculty of Law)

file2217431855511381216_135x192

 

“De rechten van het kind eisen een nieuwe ethiek die de gezonde ontwikkeling van elk kind als mens en burger voorop stelt. Wat Korczak persoonlijk voorleefde, moeten wij maatschappelijk waar maken.”

 

6. Herman van Veen (artiest, voorvechter voor de rechten van het kind), mede namens Lot’s Foundation.

images“Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed.”

7. prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek RU Utrecht

Unknown

 

“Kinderen ontwikkelen zich niet zozeer door talloze deugden bij hen naar binnen te gieten, ze doen dat wel in een pedagogisch deugdelijke omgeving die egocentrisme weet om te zetten in sociaal gedrag.  Korczak kan daarbij een belangrijke inspirator zijn.”[/fusion_text]