Conferenties

Jaarlijks organiseert de Korczakstichting een conferentie voor haar leden en donateurs en voor ieder die geïnteresseerd is in het leven en werken met kinderen. Ook wordt eens in de 4 jaar een meerdaagse conferentie gehouden, die een internationaal karakter heeft. Er zijn in meer dan 30 landen Korczak-organisaties die worden uitgenodigd en een inbreng kunnen hebben tijdens het programma.

Korczakconferentie in Kinderrechtenhuis Leiden: 9 November 2019

Hier vindt u de uitnodiging. Aanmelden kan via info@korczak.nl

Uitnodiging Korczakconf. 9 nov. 19

Mini-conferentie Onderwijsmuseum Dordrecht 2018

Op 17 november 2018 hield de Janusz Korczakstichting een bijzondere inspiratiemiddag in het Onderwijsmuseum te Dordrecht. Tijdens deze middag werd de nieuwe tentoonstelling van de Korczakstichting officieel geopend. Ook werd een nieuwe film over het leven en werk van Korczak voor het eerst vertoond. Er was ook aandacht voor het 10-jarig bestaan van het Nash Dom kamp in Nederland en voor de presentatie van het Jaarboek 2018 (Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren). De Korczakprijs 2018 werd uitgereikt aan Stichting Project Bonaire voor haar bijzondere werk voor jongeren.

Olga Bonaire

Janusz Korczak International Conference 12 – 16 October 2016

Van 12 t/m 16 oktober 2016 werd in Lage Vuursche een internationale conferentie gehouden, waarbij de ideeën van Janusz Korczak centraal stonden. Er namen professionals en studenten uit diverse landen aan deel: een unieke gelegenheid om in contact te komen met mensen uit de internationale (Korczak)wereld van opvoeding en onderwijs en ideeën te delen. Het geheel was een groot succes, met lovende evaluaties van de meeste deelnemers!

Een verslag van de conferentie is hier te vinden: internationale-korczak-conf-verslag