Gastcolleges

Jaarlijks worden gastcolleges verzorgd op diverse pabo’s en andere pedagogische opleidingen. Naast een inleiding over het leven en werk en de pedagogische ideeën van Korczak, krijgen studenten ook nadere informatie wanneer zij zich hierin verder willen verdiepen of het willen gebruiken voor hun scriptie of afstudeerwerkstuk.

Enkele opmerkingen van studenten:

“Die Korczak was eigenlijk heel bijzonder. Dat hij zelfs zijn kinderen trouw bleef toen zij naar  een concentratiekamp werden gevoerd, vind ik echt bijzonder. Welke juf of meester heeft zo veel voor zijn kinderen over?”

“Zo wil ik later ook juf zijn: de kinderen hebben ook rechten in mijn klas” 

 


Lezingen

De Janusz Korczak Stichting verzorgt lezingen tijdens studiedagen, conferenties, themadagen, inspiratieavonden e.d.

Naast een inleiding over het gedachtegoed van Korczak, zijn pedagogische ideeën en zijn leven en werk, wordt zo mogelijk aangesloten bij het thema van de dag. In de afgelopen jaren werden o.m. lezingen verzorgd schoolteams, conferenties voor kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, themadagen voor verschillende vormen van onderwijs en opvoeding.

Enkele referenties:

“Ik was diep onder de indruk van de inleiding over Janusz Korczak. Ik kan gerust zeggen dat ik geen woord heb gemist” (Conferentie STIBCO, Bodegraven)

” De inleiding over Janusz Korczak heeft mij een mooie spiegel voorgehouden. Ik heb hier veel aan gehad voor mijn dagelijkse praktijk” (studiedag Kind en Onderwijs Rotterdam)

 


Aanvragen

Via info@korczak.nl kunnen gastcolleges of lezingen worden aangevraagd. U kunt ook bellen naar Arie de Bruin (06 – 40963629) of naar het nummer van de Korczakstichting (078 – 6144371).  In onderling overleg worden de mogelijkheden besproken en afspraken gemaakt. De kosten zijn beperkt, aangezien de stichting op ideële, niet commerciële basis werkt.

Lezingen en gastcolleges worden verzorgd door bestuursleden en andere medewerkers van de Korczakstichting die allen professioneel geschoold zijn. Zij zijn (of waren) werkzaam in onderwijs, jeugdzorg of andere pedagogische instellingen en hebben veel ervaring in de praktijk van onderwijs en/of opvoeding.