Literatuur

Literatuur van en over Janusz Korczak

Janusz Korczak was in zijn tijd niet alleen arts en pedagoog, maar ook een beroemd auteur. Hij heeft heel veel geschreven over zijn werk met kinderen en zijn pedagogische ideeën. Daarnaast heeft hij ook diverse zeer succesvolle kinderboeken geschreven, die toen al vertaald zijn in diverse talen. Veel van zijn werken zijn in de loop van de 20e en 21e eeuw opnieuw uitgegeven in diverse talen. Ook in het Nederlands zijn inmiddels belangrijke werken vertaald, waaronder zijn belangrijkste werk “Hou houd je van een kind”. 

Veel boeken zijn via onze stichting verkrijgbaar (mail: info@korczak.nl), maar ook via de reguliere boekhandel. Een overzicht van en nadere informatie over de in het Nederlands vertaalde werken van Korczak vindt u hier: Literatuur van Janusz Korczak

Literatuur over het leven en werk van Janusz Korczak, zijn ideeën en de waarde hiervan voor de praktijk van nu in onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening, enz. Uitgebreide informatie over deze boeken vindt u hier: Literatuur over Janusz Korczak

Jaarboek 2019: Moeten we dan alles goedvinden?

uitg. SWP ( ISBN 9789088509377) prijs € 19,95

Hoeveel vrijheid geef je een kind om zijn eigen weg te gaan? Hoeveel beperkingen leg je hem op, welke grenzen zijn er, hoe leer je hem of haar de nodige zelfdiscipline? Deze dilemma’s, waar iedere opvoeder mee te maken heeft, zijn niet nieuw. “Moeten we dan alles goedvinden?” is een uitspraak van Janusz Korczak (1878 – 1942), grondlegger van de rechten van het kind. Zijn leven lang was hij op zoek naar een antwoord en hij kwam tot de conclusie: ‘Ik weet het niet!’ Iedere situatie vraagt om een zorgvuldige afweging, waarbij het recht van het kind op respect voorop staat.

Nadrukkelijk gaf Korczak ook ruimte aan de vraag van kinderen: Moeten wíj dan alles goedvinden? Kinderen hebben ook het recht het gedrag van volwassenen aan de kaak te stellen.

Korczak zegt wel hoe het in zijn optiek in ieder geval niét moet. Er zijn daarom uitspraken van hem opgenomen die tot nadenken stemmen en richting geven bij de mooie en soms weerbarstige zoekttocht van kinderen en hun opvoeders. Verschillende auteurs beschrijven in dit jaarboek van de Janusz Korczak Stichting hoe zij met deze dilemma’s omgaan: thuis, in het onderwijs, bij de sportclub of in de jeugdzorg. Naast praktijkverhalen wordt door enkele auteurs ook een grondige pedagogische analyse gemaakt. Vanzelfsprekend komen kinderen aan het woord met hun mening en hun vragen. Een prachtig verhaal van Jacques Vriens, de bekende kinderboekenschrijver, zorgt ervoor dat zowel kinderen als volwassenen dit boek (samen) kunnen lezen.

Jaarboek 2018: Vergeet het kind niet 

Schermafbeelding 2018-11-26 om 21.12.18Uitg. Levendig Uitgever,  ISBN: 9789491740596   prijs: € 10,–

Dertig gedichten en columns zijn in deze bundel opgenomen geïnspireerd op het gedachtegoed van Janusz Korczak (1878-1942). De gedichten en gedachten leveren herkenning op bij ouders en bij kinderen. Ze zijn uit het leven gegrepen.

Janusz Korzcak leert ons idealen te hebben en die waar te maken, echt te luisteren naar kinderen, vertrouwen te hebben in hun eigen mogelijkheden, die niet altijd stroken met wat de school eist en kinderen een stem te geven.

 

Jaarboeken 

Jaarlijks geeft de Janusz Korczak Stichting een boek uit rond een pedagogisch thema om op die wijze het gedachtegoed van Korczak verder te verspreiden. Een overzicht vindt u hier: Jaarboeken def. 2018Elk lid/donateur ontvangt dit boek gratis.

“White House in a grey World” en “My life as a child of Janusz Korczak”

coverItzchak Belfer, Shlomo Nadel, beiden waren als kind pupil in het weeshuis van Janusz Korczak. Op hoge leeftijd hebben zij met veel bewondering en liefde hun herinneringen opgeschreven. Itzchak Belfer heeft er ook prachtige tekeningen en schilderijen bij gemaakt en in het boek van Shlomo Belfer zijn veel foto’s uit de periode in het weeshuis opgenomen. Beide boeken zijn uitgegeven door The Janusz Korczak Association of Canada en zijn hier gratis  te downloaden:

JK Belfer_memoirs en JK The Biography of Shlomo Nadel

 

 Korczakiana-reeks 

In 1984 verscheen het belangrijkste werk van Janusz Korczak, “Hoe houd je van een kind”, voor het eerst in een Nederlandse vertaling. Inmiddels zijn er diverse herdrukken geweest en is het opnieuw uitgegeven in verschillende delen.                 

Vele boeken van Janusz Korczak zijn in diverse talen vertaald. Vooral in het Duits, Hebreeuws en Engels zijn vrijwel al zijn werken beschikbaar. Ook in het Nederlands zijn diverse werken van Korczak vertaald. Met name René Görtzen heeft zich hier sterk voor gemaakt. Hij is ook de vertaler en auteur van de werken in de Korczackiana-reeks die uitgegeven wordt door uitgeverij SWP (http://www.swpbook.com)

De volgende titels zijn in de Korczakiana-reeks  (uitg. SWP) verkrijgbaar:

 1. deel 1: Janusz Korczak, bibliografisch benaderd
 2. deel 2: Het recht van het kind op respect
 3. deel 3: Onder vier ogen met God
 4. deel 4: Dagboek in het ghetto van Warschau
 5. deel 5: Hoe houd je van een kind (Het kind in het gezin)
 6. deel 6: De republiek der kinderen
 7. deel 7: Janusz Korczak, Arts en kinderboekenschrijver

Verder zijn enkele boeken van Janusz Korczak in het Nederlands verschenen bij andere uitgevers:

 • Hoe houd je van een kind (uitgeverij Bijleveld Utrecht, 2e druk 1986)
 • Als ik weer klein ben (uitgeverij Bijleveld Utrecht, 1985)
 • Alleen met God, gebeden van een mens die niet bidt (uitgeverij Ten Have, Baarn, 1982)
 • Koning Matthijsje de Eerste (uitg. Van Goor Jeugdboeken, 1981)
 • Koning Matthijsje op een onbewoond eiland (uitg. Van Goor Jeugdboeken, 1983)
 • Kajtus, Tovenaar (uit. Levendig Uitgever, 2016)

Brochures voor Kinderopvang en Basisonderwijs

voorzijde brochure                schermafbeelding-2016-10-12-om-16-34-35

Wat betekenen de ideeën van Janusz Korczak voor jou in het dagelijks werk met kinderen? Zowel voor de mensen die werkzaam zijn in de Kinderopvang als het Basisonderwijs heeft de Korczakstichting brochures ontwikkeld waarin kort en bondig met veel praktische voorbeelden duidelijk wordt hoe je kinderen met respect kunt behandelen en tot hun recht laat komen.

De brochures kosten € 1,– per stuk, inclusief verzendkosten. Op verzoek kunnen wij ook een workshop of inleiding voor uw (school)team of tijdens studiedagen verzorgen waarin de brochure verder uitgewerkt wordt.

De brochure voor de Kinderopvang is ook in het Engels verschenen. Er is ook een Duitse versie van de brochure voor het Basisonderwijs.

 Vrijwel alle literatuur die u hier vindt, is te bestellen via   info@korczak.nl.

U kunt eventueel het bijgaande bestelformulier gebruiken: Bestelformulier JKS 2019

Schuiven naar boven