Ons belangrijkste doel is om de ideeën van Janusz Korczak, deze grote pedagoog en grondlegger van de Rechten van het Kind, te verspreiden en met name onder de aandacht te brengen van opvoeders. De stichting probeert dit doel te verwezenlijken door middel van diverse activiteiten:

het geven van lezingen op conferenties, studiedagen, vergaderingen

gastcolleges bij pedagogische opleidingen zoals pabo, lerarenopleiding, roc, hogeschool en universiteit

het verzorgen van workshops en trainingen tijdens studiedagen in het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg

ouderavonden op scholen, bso, kinderopvang, jeugdzorg

organisatie van conferenties

Nash Dom kamp: jaarlijks vakantiekamp voor kinderen: www.nashdom.nl

uitgave van een jaarboek rond een actueel pedagogisch thema. De meeste jaarboeken zijn nog te bestellen. Voor een overzicht zie Jaarboeken

uitreiking van de Korczakprijs

stimuleren en ondersteunen van Nederlandse vertalingen van de werken van Janusz Korczak

uitgave van boeken en brochures die direct gerelateerd zijn aan het gedachtegoed van Korczak

deelname aan activiteiten van de International Korczak Association (IKA)

deelname aan Working Group on the Quality of Childhood at the European Parliament (QOC)

beschikbaar stellen van een tentoonstelling over het leven en werk van Korczak

incidentele activiteiten zoals: geven van informatie aan studenten i.v.m. onderzoek of scriptie, schrijven van artikelen voor vakbladen, artikelen voor www.HetKind.org , reacties op actuele zaken naar vakbladen, kranten etc.

verzorgen van het (digitale) Korczak Bulletin (min. 5x per jaar)