Rapport “Palestijnse kinderen en militaire detentie”

Op verzoek van gate48 – Platform voor Kritische Israëli’s in Nederland en Palestine Link heeft een Nederlandse multidisciplinaire expertgroep van 23 november tot 1 december 2013 een bezoek gebracht aan Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Het doel van het bezoek was om, mede naar aanleiding van zorgwekkende rapporten van Israelische, Palestijnse en interna­ tionale organisaties, waaronder UNICEF, een actueel beeld te krijgen van de praktijken van arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen die door de Israëlische militaire autoriteiten worden beschuldigd van strafbare feiten. De expert­ groep was daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in de gevolgen die deze praktijken hebben voor de kinderen zelf, hun families en hun gemeenschappen. Dit alles met het meer specifieke doel om concrete aanbevelingen te doen aan de Nederlandse regering voor acties die, in goed overleg met de Israëlische regering en Palestijnse Autoriteit, kunnen leiden tot een bejegening van Palestijnse kinderen die hun internationaal erkende rechten respecteert.

De expert groep werd gevormd door:

– Prof. mr. dr. Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar familie­- en jeugd­recht aan de Vrije Universiteit en was van 1999 tot 2007 lid van het VN Kinderrechtencomité.

– Prof. mr. dr. Karin Arts, hoogleraar internationaal recht en ontwikkeling aan het International Institute of Social Studies (ISS).

– Prof. mr. dr. Ton Liefaard, hoogleraar Kinderrechten (UNICEF­ leerstoel) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

– Prof. dr. Peter van der Laan, bijzonder hoogleraar reclasse­ring aan de Vrije Universiteit.

– Drs. Linda Vogtländer, kinder­- en jeugdpsychiater.

– Prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar sociale educatie en jeugdbeleid aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Tevens lid van het Comité van Aanbeveling van de Korczakstichting.

– Mr. drs. Yannick van den Brink (secretaris), is als promovendus verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Het rapport kunt u hier downloaden: rapport-palestijnse-kinderen-en-militaire-detentie