Een derde deel van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn kwetsbaar omdat zij klein zijn en afhankelijk van hun ouders, verzorgers en andere volwassenen.  In de wereld waar volwassenen het voor het zeggen hebben, lopen zij de kans eerder ziek te worden, te sterven of uitgebuit te worden dan volwassenen. Het zou normaal moeten zijn dat de Rechten van de Mens ook vanzelfsprekend voor kinderen zouden gelden. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Daarom is op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York een Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen, dat de rechten aangeeft die in het bijzonder gelden voor kinderen. En daarom wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd.

Vrijwel alle landen (193) hebben dat VN-Kinderrechtenverdrag ondertekend en geratificeerd. Alleen de Verenigde Staten, Zuid Soedan en Somalië hebben het niet geratificeerd. Het verdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, vanaf de geboorte tot aan het achttiende levensjaar.

Hier vind je een samenvatting van het VN Kinderrechtenverdrag: Samenvatting VN Kinderrechtenverdrag

De volledige Nederlandse tekst van het verdrag klik hier : kinderrechtenverdrag_nederlandse_vertaling

UNICEF maakte een speciaal boekje voor kinderen over het Kinderrechtenverdrag. Klik hier: kinderrechtenverdrag_voor_kinderen_en_jongeren

Unknown

Daar heb je recht op

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Kinderrechtenverdrag gaven wij in november 2014 een speciaal boekje uit: “Daar heb je recht op”. Aan dit boek hebben kinderen van verschillende scholen meegewerkt. Er staan enkele artikelen over de rechten van het kind in, teksten van Janusz Korczak, tekeningen en uitspraken van kinderen over Korczak en de kinderrechten.

Ook zijn er lesvoorbeelden in opgenomen die gebruikt kunnen worden in de bovenbouw van het basisonderwijs. Het boekje is te bestellen via info@korczak.nl

Je kunt het hier ook downloaden: Daar heb je recht op (pdf)