Webwinkel

Jaarboek 2019

“Moeten we dan alles goedvinden?” (Eindredactie: Arie de Bruin) ISBN9789088509377 UitgeverSWP, Uitgeverij B.V.

Hoeveel vrijheid geef je een kind om zijn eigen weg te gaan? Hoeveel beperkingen leg je hem op, welke grenzen zijn er, hoe leer je hem of haar de nodige zelfdiscipline? Deze dilemma’s, waar iedere opvoeder mee te maken heeft, zijn niet nieuw. ‘Moeten we dan alles goedvinden?’ is een uitspraak van Janusz Korczak (1878 – 1942), grondlegger van de rechten van het kind. Zijn leven lang was hij op zoek naar een antwoord en hij kwam tot de conclusie: ‘Ik weet het niet!’ Iedere situatie vraagt om een zorgvuldige afweging, waarbij het recht van het kind op respect voorop staat. Nadrukkelijk gaf Korczak ook ruimte aan de vraag van kinderen: Moeten wíj dan alles goedvinden? Kinderen hebben ook het recht het gedrag van volwassenen aan de kaak te stellen. Korczak zegt wel hoe het in zijn optiek in ieder geval niét moet. Er zijn daarom uitspraken van hem opgenomen die tot nadenken stemmen en richting geven bij de mooie en soms weerbarstige zoekttocht van kinderen en hun opvoeders. Verschillende auteurs beschrijven in dit jaarboek van de Janusz Korczak Stichting hoe zij met deze dilemma’s omgaan: thuis, in het onderwijs, bij de sportclub of in de jeugdzorg. Naast praktijkverhalen wordt door enkele auteurs ook een grondige pedagogische analyse gemaakt. Vanzelfsprekend komen kinderen aan het woord met hun mening en hun vragen. Een prachtig verhaal van een bekende kinderboekenschrijver zorgt ervoor dat zowel kinderen als volwassenen dit boek (samen) kunnen lezen.

Jaarboek 2018

“Vergeet het kind niet”,  inspirerend boekje voor iedereen die geïnteresseerd is in het samenleven en werken kinderen. Mooi om cadeau te geven….

Schermafbeelding 2018-11-26 om 21.12.18 Dertig gedichten en columns zijn in deze bundel opgenomen geïnspireerd op het gedachtegoed van Janusz Korczak (1878-1942). De gedichten en gedachten leveren herkenning op bij ouders en bij kinderen. Ze zijn uit het leven gegrepen.

auteur: Arie de Bruin

hardcover, 48 pagina’s

ISBN 9789491740596

Jaarboek 2017

kinderen-hebben-iets-te-zeggen

OMSCHRIJVING

De bekende pedagoog Janusz Korczak (1878-1942) gaf kinderen in zijn weeshuis een stem, en Korczak leerde van kinderen door daadwerkelijk naar hen te luisteren. In dit jaarboek van de Janusz Korczak Stichting gaan we na of ook wij, in navolging van Korczak, bereid zijn kinderen een stem te geven en serieus naar hen te luisteren. We moeten wel, want in het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat dat kinderen het recht hebben gehoord te worden over kwesties die hen aangaan.

In dit boek laten verschillende auteurs zien hoeveel ogenschijnlijk volwassen kwesties inderdaad eveneens kinderen aangaan: echtscheiding; een ouder die in de gevangenis belandt; de school die niet kan boeien; het oplossen van onderlinge conflicten; het vinden van toekomstgerichte oplossingen voor problemen als luchtvervuiling of klimaatverandering. In al dit soort kwesties hebben kinderen het recht gehoord te worden. De auteurs in dit boek laten vanuit verschillende invalshoeken zien hoe we kinderen een stem kunnen geven en hoe belangrijk hun inbreng kan zijn.

Helma Brouwers, Arie de Bruin en Theo Cappon

ISBN 9789088507595 | 116 Pagina’s | Paperback | 1ste druk, 2017

Jaarboek 2016

Nieuw verschenen in september 2016 “Kajtus Tovenaar”, één van de beroemde kinderboeken van Janusz Korczak, nu bewerkt door Karel Eykman. Met prachtige illustraties van Patsy Bakx, die de sfeer van Korczaks’ tijd uitstekend heeft aangevoeld. Een spannend verhaal, ook voor kinderen van deze tijd, waarin Korczak zijn pedagogische ideeën op een mooie manier voor kinderen en hun opvoeders verpakt.

zie verder:

https://boekwinkel.levendiguitgever.nl/index.php?id_product=52&controller=product.

Ook te bestellen via info@korczak.nl

Het Jaarboek 2015 van de Janusz Korczak Stichting “Het recht van het kind op leven en dood”

Uit angst dat ons kind iets overkomt, ontnemen we het ’t leven
Janusz Korczak StichtingKorczakWe gaan op zoek naar de mogelijke betekenis van het recht van het kind op de dood. We stuiten daarbij op twee actuele kwesties:
We leven in een risico mijdende maatschappij, waarin over beschermende opvoeders, hen de vrijheid ontnemen om zelfstandig op onderzoek uit te gaan, om in de vrije natuur te spelen, in bomen te klimmen en in slootjes te vallen.
Ook kinderen kunnen zeer ernstig ziek worden en in een aantal gevallen kan ook voor hen de dood zich onafwendbaar aankondigen. Dat overlijdensproces kan met veel ongemak en soms met ondraaglijk lijden gepaard gaan. Toch is in onze euthanasiewetgeving voor terminale kinderen in de leeftijd van 1-12 jaar niet geregeld dat zij, in overleg met artsen en ouders, voor hun eigen moment van doodgaan mogen kiezen. Rond deze twee kwesties komen in dit jaarboek verschillende wetenschappers, ouders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen aan het woord.isbn 9789052637235 – 144 pag. – € 15,–

“Je bent er geweest”

Auteur: Arie de Bruin; illustrator: Len Munnik ISBN 978 94 91740 37 4 Levendig Uitgever, 2015 (Prijs € 10,-)

Kinderen overal ter wereld zijn in oorlogssituaties en bezette gebieden vaak de dupe van macht en machteloosheid van volwassenen, iets wat zich uitdrukt in geweld.Arie de Bruin en Len Munnik geven op eigen wijze uiting aan hun verzet tegen deze schendingen van de rechten van de mens en in het bijzonder de rechten van het kind. Zij zijn op bezoek geweest in Israël en Palestina. En wat zij zagen en hoorden laat hen niet meer los …In 24 gedichten en illustraties betrekken auteur en illustrator de lezers bij de situatie van kinderen in Israël en Palestina. Een levendig beeld dat niemand onberoerd laat.De auteur en illustrator zijn geïnspireerd op het gedachtegoed van de Poolse pedagoog en kinderarts Janusz Korczak, van wie uitspraken in dit boekje zijn opgenomen.’Een kind dat geslagen wordt, leert slaan; een kind dat gerespecteerd wordt, leert respect.’ (Janusz Korczak)

9200000050999576

Bestellingen

Als Korczakstichting geven wij diverse boeken en andere producties uit over onderwijs en opvoeding. U kunt deze o.m. bestellen via bijgevoegd formulier. Als u dit formulier opstuurt naar Korczakstichting, p.a. Paul Boersma, Leeuwerikstraat 10, 1171 TX  Badhoevedorp, of mailt naar info@korczak.nl zorgen wij dat u een en ander thuis bezorgd krijgt

Bestelformulier JKS 2019

Speciale aandacht voor onze eerdere jaarboeken:

2013: Het recht van het kind te zijn zoals het is

2014: Daar heb je recht op

JBomslag2013     9200000023690203

Zoek je iets als speciaal cadeautje voor het personeel van je school of een andere organisatie die zich met onderwijs of opvoeding bezig houdt of gewoon voor een familielid, een vriend of vriendin? De gedichtenboekjes van de Korczakstichting lenen zich hier uitstekend voor! Prachtig boekje om cadeau te doen bij een afscheid, een verjaardag, als bedankje bij de Dag van de Leraar, bij Sinterklaas of Kerst. Bij bestellingen van meerdere exemplaren zijn aanzienlijke kortingen te krijgen! (informeer dan eerst via info@korczak.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven