Geen categorie

Uitspraken van Janusz Korczak

Rechten van het kind…

Betty Jean Lifton geeft in haar boek “King of Children (Life and death of Janusz Korczak) een mooi overzicht van de rechten van kinderen die Korczak heeft beschreven. Hier kun je een samenvatting downloaden: Rechten van het kind (Lifton)

 

Uitspraken van Korczak

 Wij moeten onderrichten, sturen, wegwijs maken….zonder de deelname van deskundigen zijn we tegen dit alles niet opgewassen – terwijl het kind zèlf de expert is.

Testen bepalen of iemand begaafd is of hij iets kan. Maar wat blijft is het tragische: wat wìl hij eigenlijk?

Elk kind heeft recht op respect voor zijn fouten

Opvoeders zijn volwassenen en dezen zijn niet in staat te begrijpen wat er zich in de ziel van het kind afspeelt.

Bij overtredingen en misstappen is geduldig, welwillend begrip voldoende. Daders hebben liefde nodig.

Het is erg vervelend om klein te zijn. Respect en bewondering oogst alleen wat groot is en meer plaats inneemt.

Uit angst voor de dood van het kind ontnemen we hem vaak het leven

Het kind heeft het recht te willen, te manen, te eisen … het heeft het recht  te groeien, te rijpen en eenmaal gerijpt, vruchten af te werpen.

Een bedelaar kan altijd nog vrij beschikken over zijn aalmoezen, maar een kind heeft helemaal geen eigendommen. Misschien is het daarom zo gesteld op de waardeloze spulletjes, waar wij verbaasd en meewarig om glimlachen.

Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar mensen van vandaag!

Vergeet het kind niet als je het onderwijs wilt verbeteren.

(Vrij naar Janusz Korczak: “Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren”

Voor volwassenen is het gemakkelijker als een kind veel slaapt.

(Janusz Korczak)

Korczak Internationaal

About Janusz Korczak, all over the world

In vele landen zijn verenigingen of stichtingen werkzaam met het doel de ideeën van Janusz Korczak te verspreiden. In de IKA (International Korczak Association) werken zij samen. De Janusz Korczak Stichting is  lid van IKA. Via onderstaande links komt u op de websites van een aantal Korczak-organisaties elders in de wereld.

De IKA heeft een eigen Facebook pagina: https://www.facebook.com/pg/IKAssociation/posts/

Een uitgebreid overzicht van contactadressen van Korczak associaties in vele landen vindt u bij: http://www.korczak.org.uk (associations)

Beleidsplan 2016 – 2020

Hier vindt u het  beleidsplan voor de periode van 2016 – 2020 van de Janusz Korczak Stichting Nederland. Vanaf 1982 heeft de stichting zich actief ingezet voor de verspreiding van het gedachtegoed van de Pools-Joodse pedagoog Janusz Korczak (1878 – 1942) in Nederland en ondersteunt zij op velerlei wijze activiteiten en organisaties die zich inzetten voor de rechten van kinderen.

In 2012 werd op bijzondere wijze het dertig jarig bestaan van de stichting gevierd met een jubileumconferentie in het Kinderrechtenhuis te Leiden. Tijdens deze conferentie werd vooral stilgestaan bij het feit dat Korczak in 1912 startte met zijn werk als directeur van het weeshuis Dom Sierot in Warschau en de betekenis van zijn ideeën en pedagogische praktijk voor de huidige opvoedingspraktijk. Tevens werd stilgestaan bij 1942, het jaar waarin Janusz Korczak met alle kinderen en medewerkers van het weeshuis vanuit het getto in Warschau werden weggevoerd naar Treblinka waar zij werden omgebracht.

Mensen kunnen vermoord worden, hun gedachten, ideeën en idealen echter niet. Des te meer reden voor het bestuur van de Janusz Korczak Stichting om zich te blijven in te zetten voor de rechten van kinderen door de verspreiding van het gedachtegoed van Korczak.

Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de Janusz Korczak Stichting en in het bijzonder voor onze lid/donateurs en vertegenwoordigers van de fondsen die ons werk ondersteunen. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven.

Namens het bestuur van de Janusz Korczak Stichting,

Arie de Bruin (voorzitter)

Beleidsplan Korczakstichting 2016