Uitspraken van Janusz Korczak

Rechten van het kind…

Betty Jean Lifton geeft in haar boek “King of Children (Life and death of Janusz Korczak) een mooi overzicht van de rechten van kinderen die Korczak heeft beschreven. Hier kun je een samenvatting downloaden: Rechten van het kind (Lifton)

 

Uitspraken van Korczak

 Wij moeten onderrichten, sturen, wegwijs maken….zonder de deelname van deskundigen zijn we tegen dit alles niet opgewassen – terwijl het kind zèlf de expert is.

Testen bepalen of iemand begaafd is of hij iets kan. Maar wat blijft is het tragische: wat wìl hij eigenlijk?

Elk kind heeft recht op respect voor zijn fouten

Opvoeders zijn volwassenen en dezen zijn niet in staat te begrijpen wat er zich in de ziel van het kind afspeelt.

Bij overtredingen en misstappen is geduldig, welwillend begrip voldoende. Daders hebben liefde nodig.

Het is erg vervelend om klein te zijn. Respect en bewondering oogst alleen wat groot is en meer plaats inneemt.

Uit angst voor de dood van het kind ontnemen we hem vaak het leven

Het kind heeft het recht te willen, te manen, te eisen … het heeft het recht  te groeien, te rijpen en eenmaal gerijpt, vruchten af te werpen.

Een bedelaar kan altijd nog vrij beschikken over zijn aalmoezen, maar een kind heeft helemaal geen eigendommen. Misschien is het daarom zo gesteld op de waardeloze spulletjes, waar wij verbaasd en meewarig om glimlachen.

Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar mensen van vandaag!

Vergeet het kind niet als je het onderwijs wilt verbeteren.

(Vrij naar Janusz Korczak: “Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren”

Voor volwassenen is het gemakkelijker als een kind veel slaapt.

(Janusz Korczak)

Geef een reactie

Schuiven naar boven