Activiteiten

Als volwassenen ons erom zouden vragen, zouden we hen nog met menige goede raad van dienst kunnen zijn. Wij weten immers het best wat ons bezighoudt...
(Janusz Korczak)

Activiteiten

Het belangrijkste doel van de Janusz Korczak Stichting is om de ideeën van Korczak, pedagoog en grondlegger van de Rechten van het Kind, te verspreiden en onder de aandacht te brengen van mensen die al of niet professioneel werkzaam zijn in onderwijs en opvoeding, van ouders en binnen de opleidingen.

Daarnaast zet de stichting zich in voor de rechten van het kind in deze wereld. Wij willen dit doel verwezenlijken door middel van diverse activiteiten:

 • het geven van lezingen op conferenties, studiedagen, vergaderingen
 • het verzorgen van gastcolleges bij pedagogische opleidingen zoals pabo, lerarenopleiding, roc, hogeschool en universiteit
 • het verzorgen van workshops en trainingen tijdens studiedagen in het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg
 • ouderavonden op scholen, bso, kinderopvang, jeugdzorg
 • de organisatie van conferenties
 • Nash Dom kamp: jaarlijks vakantiekamp voor kinderen: http://www.nashdom.nl
 • jaarlijkse uitgave van een boek rond een actueel pedagogisch thema. Voor een overzicht zie Jaarboeken def. 2023
 • Jaarlijks wordt een Korczakprijs of oorkonde uitgereikt: afwisselend een Korczak Scriptieprijs of een prijs voor een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor de Rechten van het Kind
 • stimuleren en ondersteunen van Nederlandse vertalingen van de werken van Janusz Korczak
 • uitgave van boeken en brochures die direct gerelateerd zijn aan het gedachtegoed van Korczak
 • deelname aan activiteiten van de International Korczak Association (IKA)
 • deelname aan Working Group on the Quality of Childhood at the European Parliament (QOC): http://www.allianceforchildhood.eu
 • beschikbaar stellen van een tentoonstelling over het leven en werk van Korczak
 • incidentele activiteiten zoals: geven van informatie aan studenten i.v.m. onderzoek of scriptie, schrijven van artikelen voor vakbladen, artikelen voor www.HetKind.org , reacties op actuele zaken naar vakbladen, kranten etc.
 • verzorgen van het (digitale) Korczak Bulletin (min. 5x per jaar)

Meer informatie over de diverse activiteiten

_SAM9694
gastcolleges en lezingen

Gastcolleges worden verzorgd op pabo’s en andere pedagogische opleidingen. De Janusz Korczak Stichting verzorgt ook lezingen tijdens studiedagen, conferenties, themadagen, ouderavonden, inspiratieavonden e.d. Prijs: in overleg. Aanvragen: info@korczak.nl

Enkele referenties:

“Die Korczak was eigenlijk heel bijzonder. Dat hij zelfs zijn kinderen trouw bleef toen zij naar  een concentratiekamp werden gevoerd, vind ik echt bijzonder. Welke juf of meester heeft zo veel voor zijn kinderen over?”

“Zo wil ik later ook juf zijn: de kinderen hebben ook rechten in mijn klas” 

” De inleiding over Janusz Korczak heeft mij een mooie spiegel voorgehouden. Ik heb hier veel aan gehad voor mijn dagelijkse praktijk” 

Schermafbeelding 2020-06-04 om 20.08.00
tentoonstelling over Korczak

De tentoonstelling bestaat uit twaalf banners. Naast informatie en beelden uit het leven en werk van Korczak is er ook aandacht voor kinderrechten en hoe de pedagogiek van Korczak in de huidige tijd vorm krijgt.

De tentoonstelling is gratis te leen (uitsluitend reis- en onkosten worden doorberekend). Zeer geschikt om tijdens een conferentie of studieweek op te stellen en daarmee bezoekers, studenten etc. van extra informatie te voorzien.

U kunt hier een overzicht van de tentoonstelling bekijken:  presentatie banners

U kunt de tentoonstelling reserveren via info@korczak.nl

_1019849 kopie
workshops, lessen, trainingen

Naast een inleiding over het gedachtegoed van Korczak, zijn pedagogische ideeën en zijn leven en werk, wordt zo mogelijk altijd aangesloten bij het thema van de dag en bij de beginsituatie van de deelnemers. Voor leerlingen, studenten, leerkrachten, ouders, opvoeders worden verschillende activiteiten en werkvormen aangeboden: discussie, poëzie, muziek, dramatische werkvormen.

We verzorgen workshops voor volwassenen en kinderen.

Enkele referenties:

“Ik was diep onder de indruk van de workshop over Janusz Korczak. Het heeft me echt aan het denken gezet en als ik nu voor de klas sta, vraag ik me wel eens af: Hoe zou Korczak hier op hebben gereageerd?” (leerkracht op STIBCO-conferentie)

 “Ik kan meestal zijn zoals ik ben, maar soms niet dan zeggen ze van tevoren dat ik niet zo druk mag zijn, maar zo ben ik en ik wil zijn zoals ik ben”. (uitspraak van Frederike, groep 6a n.a.v. les over Kinderrechten)

Mail: info@korczak.nl

Elk kind heeft recht op respect voor zijn fouten
(Janusz Korczak)

b9tz2irn
literatuur van en over Korczak

Jaarlijks geeft de Korczak Stichting een boek uit rond een actueel pedagogisch thema. Lid/donateurs ontvangen het boek gratis.

In de Korczakiana-reeks van uitgeverij SWP zijn diverse boeken van en over Janusz Korczak (vertaald  door René Görtzen) uitgegeven.

swpbook 

Via de stichting zijn boeken, brochures en ander informatiemateriaal verkrijgbaar: Literatuur

Schermafbeelding 2020-05-29 om 17.17.23
Nash Dom kamp voor kinderen

Kijk op: 

http://www.nashdom.nl

Nash Dom is een kamp voor kinderen vanaf 6 jaar, dat sinds 2009 in Nederland door de Janusz Korczak Stichting wordt georganiseerd. Het kamp wordt verzorgd door vrijwilligers die, (al dan niet professioneel) vaker met kinderen te maken hebben. 

Het Nash Dom kamp is bedoeld voor alle kinderen van allerlei culturen; met name ook kinderen die anders niet of nauwelijks vakantie hebben; kinderen van vluchtelingen zijn welkom. Meegaan op kamp kost 200,- euro per kind (prijs 2023). Dit is inclusief overnachtingen, eten en drinken, eventuele uitjes en begeleiding, maar exclusief het vervoer naar de kamplocatie en terug. We vinden dat alle kinderen die mee willen, mee moeten kunnen. De kosten mogen hierin geen belemmering zijn. 

Elk jaar vragen we de ouders om, als zij hiertoe in staat zijn, een extra bedrag over te maken. Hiermee kunnen we dan ook een deel van de kosten dekken voor kinderen van wie de ouders dit zelf niet kunnen betalen.

Ook enkele fondsen steunen ons. Dit jaar wordt het kamp gehouden van 3 t/m 9 augustus in Middelbeers.

TT7
Korczak Oorkonde en scriptieprijs

Eens in de twee jaar wordt een Korczak Oorkonde uitgereikt aan een organisatie die op bijzondere wijze actief vorm geeft aan een pedagogische praktijk waarin kinderen, geheel in de geest van het gedachtegoed van Korczak, tot hun recht komen.

In het andere jaar wordt een Korczak Scriptieprijs uitgereikt voor een student die een project heeft ontwikkeld in de geest van de Korczak-pedagogiek.

Enkele organisaties die in de afgelopen jaren de Korczakprijs (zo werd de Oorkonde tot 2022 genoemd) ontvingen: Stichting Antar (2022/23),Project Bonaire (2018), WALHALLAb (2016), Improbattle Improvisatietheater (2014), Leerorkest Amsterdam ZO (2012), De Vrolijkheid (2010).

Nadere informatie over aanmelding, nominering en voorwaarden, kun je hier downloaden: Korczak Oorkonde

 

Het kind is niet in staat te ‘denken als een volwassene’, maar hij kan wel op zijn manier, 
als een kind over serieuze problemen van volwassenen nadenken. (Janusz Korczak)

Schermafbeelding 2020-06-08 om 15.02.25
International Korcz.Association

In ruim veertig landen in de wereld zijn stichtingen of verenigingen actief om het gedachtegoed van Korczak in praktijk te brengen en op te komen voor de rechten van het kind. De International Janusz Korczak Association (IKA) is de overkoepelende organisatie. 

Jaarlijks wordt in één van de deelnemende landen een internationale Korczak Conferentie gehouden waar wij elkaar ontmoeten en inspireren. Er vindt ook actieve uitwisseling plaats van activiteiten. Voorzitter van de IKA is Marek Michalek, voorheen Kinderombudsman in Polen.

De Nederlandse Korczakstichting ondersteunt op bijzondere wijze het Projeto Anchieta Grajau” in Sao Paulo, opgezet door de Korczakstichting in Brazilië. Instituto-anchieta-grajau

Op de facebook-pagina van IKA vind je meer: facebook.com/IKA

Schermafbeelding 2020-06-09 om 11.20.13
Alliance for Childhood

Helma Brouwers neemt mede namens onze stichting actief deel aan de bijeenkomsten van de Working Group on the Quality of Childhood at the European Parliament (QOC). allianceforchildhood.eu

In Yad Vashem Jeruzalem
Korczak Bulletin (Nieuwsbrief)

Minimaal vijf keer per jaar verschijnt het Digi Korczak Bulletin met actueel nieuws over onze activiteiten. Lid/donateurs en relaties krijgen het via de mail toegestuurd.

Het laatste bulletin is te vinden op de home pagina

Eerdere bulletins zijn te vinden bij Archief.

Het kind denkt niet minder, niet kortzichtiger en niet slechter dan volwassenen, het denkt anders.
(Janusz Korczak)

Schuiven naar boven