Contact

We geven jullie maar één ding: het verlangen naar een beter leven.
(Janusz Korczak)

Janusz Korczak Stichting

Hallincqlaan 23, 3311 SC Dordrecht 

tel. +31 (0)78-6144371

Bank NL86 INGB 0005 3115 50 

t.n.v Janusz Korczak Stichting 

E-mail: info@korczak.nl

De ledenadministratie: 

 penningmeester@korczak.nl


lid-donateur worden?

De Janusz Korczak Stichting heeft anderen nodig om haar doelen te realiseren. De stichting is een niet-commerciële instelling en ontvangt geen structurele subsidies. Graag nodigen we u daarom uit om lid/donateur te worden. Met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 30,– (meer is vanzelfsprekend zeer welkom!) helpt u het gedachtegoed van Korczak te verspreiden. Voor studenten geldt een minimum bedrag van € 17,50 per jaar (uitsluitend bedoeld voor dagstudenten met studiefinanciering).

U ontvangt dan jaarlijks een boek rond een actueel pedagogisch thema en regelmatig ons Digi Korczak Bulletin via de mail, waarin u op de hoogte gehouden wordt van onze activiteiten. Vanzelfsprekend wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze activiteiten. Natuurlijk is elke donatie welkom, maar alleen bij dit minimumbedrag ontvangt u het Jaarboek gratis. 

Aanmelden via info@korczak.nl
Vermeld dan uw naam, adres en mailadres en  het bedrag dat u jaarlijks wilt doneren.


Als welkomstgeschenk ontvangt u  “Vergeet het kind niet”, een boekje van Arie de Bruin met gedichten en columns die allemaal geschreven zijn naar aanleiding van citaten van Korczak.

Lid/donateurs van de Janusz Korczak Stichting ontvangen jaarlijks een boek over een actueel pedagogisch thema dat belicht wordt vanuit de pedagogiek van Korczak. Hier het Jaarboek 2022. Het is uitgegeven in samenwerking met SWP: ISBN 9789085602095 ; bestellen via info@korczak.nl

Het kind heeft het recht te willen, te manen, te eisen... het heeft het recht te groeien, te rijpen en eenmaal gerijpt, vruchten af te werpen.
(Janusz Korczak)

Schuiven naar boven