Author : Arie de Bruin

Gastcolleges en lezingen

Gastcolleges Jaarlijks worden gastcolleges verzorgd op diverse pabo’s en andere pedagogische opleidingen. Naast een inleiding over het leven en werk en de pedagogische ideeën van Korczak, krijgen studenten ook nadere informatie wanneer zij zich hierin verder willen verdiepen of het willen gebruiken voor hun scriptie of afstudeerwerkstuk. Enkele opmerkingen van studenten: “Die Korczak was eigenlijk […]

Korczak Internationaal

About Janusz Korczak, all over the world In vele landen zijn verenigingen of stichtingen werkzaam met het doel de ideeën van Janusz Korczak te verspreiden. In de IKA (International Korczak Association) werken zij samen. De Janusz Korczak Stichting is  lid van IKA. Via onderstaande links komt u op de websites van een aantal Korczak-organisaties elders […]

Webwinkel

Jaarboek 2019 “Moeten we dan alles goedvinden?” (Eindredactie: Arie de Bruin) ISBN9789088509377 UitgeverSWP, Uitgeverij B.V. Hoeveel vrijheid geef je een kind om zijn eigen weg te gaan? Hoeveel beperkingen leg je hem op, welke grenzen zijn er, hoe leer je hem of haar de nodige zelfdiscipline? Deze dilemma’s, waar iedere opvoeder mee te maken heeft, […]

Bestuur

De stichting heeft een bestuur bestaande uit 9 leden. Zij zijn allen vrijwillig op persoonlijke titel toegetreden tot het bestuur; iedereen zit in het bestuur zolang hij/zij dit zelf aangeeft. Het bestuur vergadert minimaal 4 maal per jaar en verder zo vaak als bestuursleden noodzakelijk achten. De voorzitter stelt de agenda op; elk bestuurslid is […]

Doel en visie van de Janusz Korczak Stichting

In 1982 is de Janusz Korczak Stichting in Nederland opgericht. Zij stelt zich ten doel het verbreiden van de kennis van het leven en werk van Janusz Korczak (art. 2 Statuten) en daarmee de verspreiding van zijn gedachtegoed. Tevens wil de Janusz Korczak Stichting haar initiatieven en activiteiten richten op concretisering van Korczaks ideeën over […]

Activiteiten

Ons belangrijkste doel is om de ideeën van Korczak, deze grote pedagoog en grondlegger van de Rechten van het Kind, onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen, met name ouders en andere opvoeders. De stichting probeert dit doel te verwezenlijken door middel van diverse activiteiten: het geven van lezingen op conferenties, studiedagen, vergaderingen […]

Janusz Korczak Stichting

“Jullie beweren: ‘Met kinderen omgaan is vermoeiend’. Gelijk hebben jullie.  Jullie zeggen: ‘ Want we moeten een treetje lager om hun ideeën te vatten. Een treetje lager, neerbuigen, bukken, je kleiner maken….? Jullie vergissen je. Dat is het niet wat ons dwars zit, maar we moeten ons uitrekken om bij hun gevoelens te komen. Je […]

Literatuur van en over Janusz Korczak

Jaarboek 2019: Moeten we dan alles goedvinden? uitg. SWP ( ISBN 9789088509377) OMSCHRIJVING Hoeveel vrijheid geef je een kind om zijn eigen weg te gaan? Hoeveel beperkingen leg je hem op, welke grenzen zijn er, hoe leer je hem of haar de nodige zelfdiscipline? Deze dilemma’s, waar iedere opvoeder mee te maken heeft, zijn niet nieuw. […]

Schuiven naar boven