* Iedere dag een gedicht tijdens de corona-periode!

* Helaas zijn we ook genoodzaakt om het Nash Dom kamp dit jaar NIET door te laten gaan.

* Dit jaar herdenken we 75 jaar Vrijheid, maar ook herdenken we de slachtoffers van de holocaust.

Schermafbeelding 2020-02-28 om 18.55.57

Korczak en de kinderen: 6 augustus 1942 (André Prah, Sloveens kunstenaar)

* Korczakconferentie 2019

Hoogtepunten van de afgelopen conferentie zijn te vinden op You Tube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXkMlOhgIBTLFPcs0p-gEx40z7NmZ1u-

* Korczak Scriptieprijs 2019 voor Daniel Kolpa

Schermafbeelding 2019-11-16 om 21.46.20Schermafbeelding 2019-11-16 om 21.44.48De Korczak Scriptieprijs 2019 is toegekend aan Daniel Kolpa voor zijn bijzondere scriptie “Leerlingen als leraar (van hun eigen leren)”. Daniel is/was student van de pabo van Hogeschool Windesheim in Zwolle. In zijn onderzoek liet hij kinderen steeds hun eigen lesdoelen stellen, en dat leidde tot bijzondere resultaten. Wij feliciteren Daniel van harte met dit succes!

 

 

 

* Film over het leven en de actualiteit van Korczak en zijn pedagogiek 

Schermafbeelding 2019-06-03 om 13.47.47

De film is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=3dMkTxfpCHY&t=13s

* “Vergeet het kind niet…als je de wereld wil verbeteren” .

Schermafbeelding 2018-11-26 om 21.12.18Een uitspraak van Janusz Korczak. Tevens de titel van het nieuwste jaarboek van onze stichting. Dertig gedichten en columns zijn in deze bundel opgenomen, geïnspireerd op het gedachtegoed van Janusz Korczak (1878-1942). De gedichten en gedachten leveren herkenning op bij ouders en bij kinderen. Ze zijn uit het leven gegrepen. Janusz Korzcak leert ons idealen te hebben en die waar te maken,  kinderen een stem te geven en echt te luisteren naar kinderen, vertrouwen te hebben in hun eigen mogelijkheden (die niet altijd stroken met wat de school eist).

Een prachtig boekje om te lezen, en om cadeau te geven aan vrienden, kennissen of collega’s die geïnteresseerd zijn in het leven en werken met kinderen. Leden/donateurs van deze stichting krijgen het gratis thuis gestuurd. Het is ook te bestellen via info@korczak.nl en kost slechts € 10,–. Het is ook in de boekhandel te verkrijgen; maar als u het via onze stichting bestelt, steunt u ook ons werk.

ISBN 978 949 1740 59 6

Hier kunt u enkele pagina’s uit het boekje downloaden: Brochure_Vergeet-het-kind-niet

Janusz Korczak Stichting

 Janusz Korczak Stichting Nederland
p.a. Hallincqlaan 23
3311 SC Dordrecht
Telefoon +31 (0)78-6144371
email: info@korczak.nl
Homepage: www.korczak.nl
KvK Amsterdam 41202513  
giro NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting te Amsterdam 
 

images.jpeg korczak pet

“Jullie beweren: ‘Met kinderen omgaan is vermoeiend’. Gelijk hebben jullie. Jullie zeggen: ‘Want we moeten een treetje lager om hun ideeën te vatten’. Een treetje lager, neerbuigen, bukken, je kleiner maken….? Jullie vergissen je. Dat is het niet wat ons dwars zit, maar we moeten ons uitrekken om bij hun gevoelens te komen. Je uitrekken, omhoog komen, op je tenen gaan staan, reikhalzen. Om niet te kwetsen.”

“We zouden respect moeten hebben voor de geheimen en voor de schommeling in het moeilijke werk van het groeien.”

“Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren.”

Janusz Korczak (1878 – 1942)

Het belangrijkste doel van de Janusz Korczakstichting is om de ideeën van deze grote pedagoog en grondlegger van de Rechten van het Kind onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk opvoeders. “Kinderen hoeven geen mensen te worden, ze zijn het al”, zei hij ooit en mensenrechten gelden ook voor hen. Maar in de praktijk worden die nog heel vaak geschonden.

Janusz Korczak (1878 – 1942) is één van de grootste pedagogen uit de twintigste eeuw. Als kinderarts trok hij zich het lot aan van weeskinderen in Warschau en stichtte in 1912 Dom Sierot, een weeshuis voor Joodse kinderen. Hier probeerde hij in de dagelijkse, soms weerbarstige praktijk van een kindertehuis, zijn pedagogische ideeën, waarin de rechten van kinderen centraal staan, te realiseren. In “Hoe houd je van een kind” heeft hij veel van zijn ideeën verwoord. Zijn gedachten zijn inspiratiebron en richting geworden voor het opstellen van het Kinderrechtenverdrag door de Verenigde Naties in 1989.

Niet slechts zijn gedachten en woorden hebben invloed gehad, maar vooral de wijze waarop hij die zelf in praktijk bracht. In het weeshuis, ook wel De Republiek der Kinderen genoemd, deed hij er alles aan om kinderen als volwaardige mensen tot hun recht te laten komen.

Zelfs toen hij met zijn 200 kinderen in een veel te kleine behuizing in het ghetto van Warschau moest zien te overleven, liet hij zijn idealen niet los. Dagelijks probeerde hij met zijn medewerkers en de kinderen (die ook zijn medewerkers waren!) een humane wereld te realiseren. Toen in augustus 1942 alle kinderen op transport werden gezet naar Treblinka liet hij hen niet in de steek. Ondanks herhaalde aanbiedingen om zelf het vege lijf te kunnen redden, weigerde hij zijn kinderen te verlaten: hij begeleidde hen naar de trein, stapte met hen de wagons in en werd met hen vergast.

Zijn ideeën en idealen zijn springlevend gebleven. Zij inspireren nog altijd vele mensen die met kinderen omgaan, overal ter wereld.

images-3 

U kunt lid/donateur worden van de Janusz Korczak Stichting voor min. € 25,–per jaar; meer is vanzelfsprekend zeer welkom. Voor studenten geldt een minimum van € 15,–; uitsluitend bedoeld voor dagstudenten met studiefinanciering. U steunt ons werk,  ontvangt regelmatig ons Korczak Bulletin en jaarlijks een boek over een actueel pedagogisch thema belicht vanuit de ideeën van Korczak. Meld u aan via info@korczak.nl en u ontvangt als welkomstgeschenk “Vergeet het kind niet”, een prachtig boekje met gedichten geïnspireerd op uitspraken van Korczak. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op giro NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting te Amsterdam (o.v.v. nieuwe donateur)

Wilt u een beeld krijgen van de geschiedenis en de activiteiten van de Korczakstichting in de afgelopen vijfendertig jaar, kijk dan op:  http://youtu.be/5B4o34yGnOA

6B820FBB-E6C9-47D9-A881430587E3FD93_medium  Janusz Korczak Stichting ANBI nr.: 816768067[/fusion_text]