Home

Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren.
(Janusz Korczak)


Aan de basis van het pedagogisch handelen ligt het zien met je hart.
(Janusz Korczak)

berichten


  • NIEUW: Kaartenboekje: 15 kaarten met uitspraken van Janusz Korczak; bij tekeningen van Len Munnik en/of foto’s van kinderen uit het Nash Dom kamp. Lid/donateurs krijgen het een dezer dagen toegestuurd. Ook te koop voor € 7,50 (inclusief verzendkosten) via info@korczak.nl

  • Voor een Europese subsidie is 30% eigen financiering nodig. Steun daarom deze crowdfunding (op initiatief van de Anne Frank Stichting:  https://www.gofundme.com/f/3kf2fk-support-antidiscrimination-education
  • Stories that Move is als online toolbox overal en gratis beschikbaar – een plus nu veel docenten en jongeren op afstand onderwijs geven cq volgen. In 2018 won Stories that Move de Comenius EduMedia-prijs voor uitstekend digitaal lesmateriaal.In de online toolbox Stories that Move vertellen jongeren over hun ervaringen met discriminatie. De kracht zit ‘m in hun herkenbare, soms schrijnende, persoonlijke verhalen die het startpunt vormen om discriminatie nader te onderzoeken en eigen ervaringen en standpunten uit te wisselen

  • “Opvoeden met vallen en opstaan”. In het blad KIIND van oktober 2020 is een mooi interview opgenomen met (voormalig bestuurslid van de Korczak Stichting) Joop Berding.  Het artikel is hier te downloaden: Joop Berding interview.
  • Het Jaarboek van 2019 is nog steeds te koop via info@korczak.nl of via de boekhandel: “Moeten wij dan alles goedvinden” (ISBN 9789088509377 ).  
 
  • “Het Nieuwe Normaal”, een boekje met een selectie van gedichten die tijdens de Coronatijd zijn geschreven voor mensen in het onderwijs. Illustraties van Len Munnik. De opbrengsten zijn voor het Noodfonds van de stichting Edukans. Hiermee worden scholen in Afrika ondersteund, die ook getroffen zijn door de corona-rockdown. Te bestellen via: https://boekwinkel.levendiguitgever.nl/ . Inmiddels zijn twee drukken uitverkocht en de 3e druk komt 10 oktober op de markt. Een aanrader voor scholen en schoolbesturen om dit boekje dit jaar in het kerstpakket aan leraren te geven! Er is al ruim € 13.000,– overgemaakt naar Edukans!
  • Uitgestelde voorstelling van Amichai Pardo: Tien lucifersdoosjes naar het verhaal van Janusz Korczak, gaat voorlopig helaas niet door. Zodra de mogelijkheid er is, probeert de acteur naar Nederland te komen voor enkele voorstellingen.

Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar mensen van vandaag!

Janusz Korczak

bulletin

Download hier het meest recente Korczak Bulletin.

Digi Korczak Bulletin jrg. 7 nr. 4

 

 

gedicht

Vanzelfsprekend

Het is de hoogste tijd
om kinderen te leren
wat verdraagzaamheid betekent,
hoe je het oneens kunt zijn
dat er water is en wijn

dat het vanzelfsprekend is
dat er appels zijn en peren
dat er groot is
en weer klein

dat jouw mening er mag zijn
maar je moet dan niet vergeten
dat die ander net zo vrij is
om ook wat te weten
dat hij jou misschien iets geeft
wat in jouw ronde hersenhoofd
nog nergens een plekje heeft.

Dit doen de kleuters in groep twee
daar leren zij respect.
Maar helaas, na een aantal jaren
lijkt dat weggelekt.

Het is de hoogste tijd
de rollen om te keren
en volwassenen te leren
wat verdraagzaamheid betekent,
want helaas
het is niet van-zelf-sprekend.

 

11 november 2020
arie de bruin

Column Goud Waard


Film over het leven en de actualiteit van Korczak

Een korte introductie over het leven en de pedagogiek van Korczak en de betekenis hiervan voor de hedendaagse opvoeding. Uitgegeven door de Janusz Korczak Stichting.

 

 


Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren

Een prachtig boekje om te lezen, en om cadeau te geven aan vrienden, kennissen of collega’s die geïnteresseerd zijn in het leven en werken met kinderen. (€10,-)Wordt donateur!

U kunt lid/donateur worden van de stichting. U steunt ons werk, ontvangt regelmatig ons Korczak Bulletin en jaarlijks een boek over een actueel pedagogisch thema belicht vanuit de ideeën van Korczak.

Janusz Korczak Stichting (Nederland) 

p.a. Hallincqlaan 23, 3311 SC Dordrecht

info@korczak.nl 

.Het kind is niet dom, onder kinderen bevinden zich niet meer domkoppen dan onder volwassenen.
(Janusz Korczak)

Schuiven naar boven