Gedicht van de maand 

(ter nagedachtenis aan al die kinderen die in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd)

Met de trein

Als je op reis gaat
als kind met de trein
dan vind je ’t spannend: hoe zal het zijn?

Als je op weg gaat
als kind met de trein,
jij mag bij het raampje, dat wordt vast fijn.

Als je ver weg gaat
als kind met de trein
een grote verrassing, hoe leuk zal het zijn?

Toen jij op reis ging
als kind met die trein
toen je moest huilen van angst en van pijn

toen jij op reis ging
als vee in die trein
wist je niet dat dit het einde zou zijn.

Op 6 augustus 1942 kwam het einde. Op die datum werden alle kinderen, Korczak en de resterende medewerkers afgevoerd naar de ‘Umschlagplatz’, vanwaar ze per trein naar het vernietigingskamp Treblinka werden getransporteerd en daar vrijwel meteen vergast.
Het gedicht is te vinden in A. de Bruin, Je moet toch wàt als je klein bent, 2014

Kwibus speelde “Het weeshuis van dr. Korczak” 

Kinderen van allerlei leeftijden en enkele volwassenen, een kinderrechtbank, de dokter vertelt een verhaal, troost een kind… het was alsof ik in theater Pantalone te IJsselstein zelf in het weeshuis van Janusz Korczak zat midden in het ghetto van Warschau. Ik kon mijn tranen nauwelijks bedwingen toen de kinderen na ruw gebrul van Duitse soldaten na hun eerste paniek in het volste vertrouwen achter de dokter aanliepen…. kleine Evy op zijn arm… en een verloren teddybeer die achterbleef op het toneel…11156309_842076962532046_8248649314699135649_n

Kijk verder bij Laatste Nieuws: http://korczak.nl/stichting/category/onswerk/aanbod-activiteiten/laatstenieuws/

Welkom bij de Janusz Korczak Stichting

 Janusz Korczak Stichting Nederland
Postbus 70048
1007 KA Amsterdam 
Telefoon +31 (0)20-6447018
 
email: info@korczak.nl
Homepage: www.korczak.nl
KvK Amsterdam 41202513  
giro NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting te Amsterdam 
 

images.jpeg korczak pet

“Jullie beweren: ‘Met kinderen omgaan is vermoeiend’. Gelijk hebben jullie. Jullie zeggen: ‘Want we moeten een treetje lager om hun ideeën te vatten’. Een treetje lager, neerbuigen, bukken, je kleiner maken….? Jullie vergissen je. Dat is het niet wat ons dwars zit, maar we moeten ons uitrekken om bij hun gevoelens te komen. Je uitrekken, omhoog komen, op je tenen gaan staan, reikhalzen. Om niet te kwetsen.”

“We zouden respect moeten hebben voor de geheimen en voor de schommeling in het moeilijke werk van het groeien.”

“Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren.”

Janusz Korczak (1878 – 1942)

Het belangrijkste doel van de Janusz Korczakstichting is om de ideeën van deze grote pedagoog en grondlegger van de Rechten van het Kind onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk opvoeders. “Kinderen hoeven geen mensen te worden, ze zijn het al”, zei hij ooit en mensenrechten gelden ook voor hen. Maar in de praktijk worden die nog heel vaak geschonden.

Janusz Korczak (1878 – 1942) is één van de grootste pedagogen uit de twintigste eeuw. Als kinderarts trok hij zich het lot aan van weeskinderen in Warschau en stichtte in 1912 Dom Sierot, een weeshuis voor Joodse kinderen. Hier probeerde hij in de dagelijkse, soms weerbarstige praktijk van een kindertehuis, zijn pedagogische ideeën, waarin de rechten van kinderen centraal staan, te realiseren. In “Hoe houd je van een kind” heeft hij veel van zijn ideeën verwoord. Zijn gedachten zijn inspiratiebron en richting geworden voor het opstellen van het Kinderrechtenverdrag door de Verenigde Naties in 1989.

Niet slechts zijn gedachten en woorden hebben invloed gehad, maar vooral de wijze waarop hij die zelf in praktijk bracht. In het weeshuis, ook wel De Republiek der Kinderen genoemd, deed hij er alles aan om kinderen als volwaardige mensen tot hun recht te laten komen.

Zelfs toen hij met zijn 200 kinderen in een veel te kleine behuizing in het ghetto van Warschau moest zien te overleven, liet hij zijn idealen niet los. Dagelijks probeerde hij met zijn medewerkers en de kinderen (die ook zijn medewerkers waren!) een humane wereld te realiseren. Toen in augustus 1942 alle kinderen op transport werden gezet naar Treblinka liet hij hen niet in de steek. Ondanks herhaalde aanbiedingen om zelf het vege lijf te kunnen redden, weigerde hij zijn kinderen te verlaten: hij begeleidde hen naar de trein, stapte met hen de wagons in en werd met hen vergast.

Zijn ideeën en idealen zijn springlevend gebleven. Zij inspireren nog altijd vele mensen die met kinderen omgaan, overal ter wereld.

images-3

U kunt lid/donateur worden van de Janusz Korczakstichting voor minimaal € 20,– per jaar (studenten: € 10,–). U steunt ons werk,  ontvangt regelmatig ons Korczak Bulletin en jaarlijks een boek over een actueel pedagogisch thema belicht vanuit de pedagogische ideeën van Korczak. Meld u aan via info@korczak.nl en u ontvangt als welkomstgeschenk “Je moet toch wat als je klein bent”, een prachtig boekje met gedichten geïnspireerd op uitspraken van Korczak. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op giro NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting te Amsterdam (o.v.v. nieuwe donateur)

Wilt u een beeld krijgen van de geschiedenis en de activiteiten van de Korczakstichting in de afgelopen dertig jaar, kijk dan op:  http://youtu.be/5B4o34yGnOA